We are Friends in Europe

Užmezgame tarptautinius ryšius ir pripildome Reino dvynius miestus gyvybe. Dvynių miestų asociacijos misija – aktyviai plėtoti Reino ir Borno (Nyderlandai), Bernburgo (Vokietija), Leirijos (Portugalija) ir Trakų (Lietuva) miestų giminystę, skatinti draugiškus mainus ir pilietinę bendrystę. Daugybė susitikimų ir draugysčių tarp asmenų, organizacijų, grupių ir asociacijų iš Reino ir miestų dvynių padeda palaikyti ir stiprinti ryšius.

Siekiant priartinti Europos bendradarbiavimą visų pirma prie jaunimo, kasmet organizuojami jaunimo ambasadorių mainai su Lietuva ir Portugalija. Taip pat kasmet vyksta mokyklų klasių mainai ir kultūriniai mainai su Leirija. Be to, vyksta pradinių mokyklų mainai su Olandijos miestu dvyniu Borne.

Susisiekite su

Verein zur Förderung
der Städtepartnerschaften
der Stadt Rheine e.V.

c/o Stadt Rheine
Klosterstraße 14
48431 Rheine, Vokietija

Telefonas: +49 5971 939-221

Dėkojame už dosnią paramą