Nariai ir direktorių valdyba

Pagal įstatus asociacijos tikslas yra “skatinti miestų giminiavimąsi Reino mieste”. Steigėjai šią bendrą formuluotę sukonkretino ir suteikė jai tarsi Reino miesto partnerystės asociacijai, kuriai šiuo metu priklauso apie 270 narių. Narystės mokestis yra 12 eurų per metus. Šios pajamos naudojamos jaunimo mainams skatinti. Reino miesto partnerystės asociacijos valdyba: Reiner Wellmann (pirmininkas), Irja Erben (pirmininko pavaduotoja), Ingrid Brauer (iždininkė), Heike Born (sekretorė); Hannah Brauer, Gerd Cosse, Winfried Hülsbusch, Rainer Ortel, Hajo Stoffers (asesoriai); Clemens Schöpker ir Bernd Weber (garbės nariai).