We are Friends in Europe

Wij leggen internationale contacten en vullen de jumelage van de stad Rheine met leven. De jumelagevereniging heeft tot taak actief vorm te geven aan de jumelage van de stad Rheine met Borne (Nederland), Bernburg (Duitsland), Leiria (Portugal) en Trakai (Litouwen) en de vriendschappelijke uitwisseling en saamhorigheid tussen de burgers te bevorderen. Talrijke ontmoetingen en vriendschappen tussen personen, organisaties, groepen en verenigingen uit Rheine en de zustersteden dragen bij tot het onderhouden en intensiveren van de contacten.

Om de waarde van de Europese samenwerking duidelijk te maken, vooral aan jongeren, wordt jaarlijks een uitwisseling van jongerenambassadeurs georganiseerd met Litouwen en Portugal. Er is ook een jaarlijkse uitwisseling van schoolgroepen en een culturele uitwisseling met Leiria. Er is ook een uitwisseling van lagere scholen met de Nederlandse zusterstad Borne.

Neem contact op met

Verein zur Förderung
der Städtepartnerschaften
der Stadt Rheine e.V.

c/o Stadt Rheine
Klosterstraße 14
48431 Rheine, Duitsland

Telefon: +49 5971 939-221

Hartelijk dank voor de gulle steun