Leden en Raad van Bestuur

Volgens de statuten heeft de vereniging tot doel “de bevordering van de jumelage in de stad Rheine”. De oprichters hebben deze algemene formulering geconcretiseerd en er als het ware een De jumelagevereniging Rheine telt momenteel ongeveer 270 leden. Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar. Deze inkomsten worden gebruikt om uitwisselingen van jongeren te bevorderen. Bestuur van de jumelagevereniging Rheiner Stadt: Reiner Wellmann (voorzitter), Irja Erben (vice-voorzitter), Ingrid Brauer (penningmeester), Heike Born (secretaris); Hannah Brauer, Gerd Cosse, Winfried Hülsbusch, Rainer Ortel, Hajo Stoffers (assessoren); Clemens Schöpker en Bernd Weber (ereleden).