De jumelagevereniging van de stad Rheine

De mensen staan centraal bij de jumelage in Rheine. Zij ontwikkelen de inhoud, geven vorm aan en bevorderen de ontmoetingen en brengen zo de resoluties van de Raad tot leven die bij het begin van de partnerschappen plechtig zijn vastgelegd. De geschiedenis van de jumelages in Rheine is onlosmakelijk verbonden met de naam van Ludger Meier. Als burgemeester en overtuigd Europeaan legde hij in de jaren zeventig de grondslag voor het Europese engagement van de stad. Hij bevorderde de vriendschap met de Nederlandse gemeente Borne die in het kader van de EUREGIO was ontstaan en ondertekende als burgemeester het certificaat voor de eerste officiële stedenband van Rheine in 1983. Als voorzitter leidde hij de Vereniging ter bevordering van de jumelage van de stad Rheine vanaf de oprichting in 1996 tot 2005 en tot aan zijn dood was hij erelid.

Tot de oprichting van de vereniging heeft het jumelagecomité de Duits-Nederlandse jumelage, die in 1983 werd gesloten, en de jumelage met de stad Bernburg in Saksen-Anhalt, die in 1990 werd bezegeld, ontwikkeld. Leden van de werkgroep Oost-Europese hulp legden in het begin van de jaren negentig de eerste contacten met de Litouwse stad Trakai. Deze werden verdiept door het door de EU gefinancierde “CHARIOT-project” van de gemeente Rheine, waaraan het jumelagecomité en de zustersteden Borne en Bernburg deelnamen. Tenslotte, bijna op hetzelfde moment, begon de Duits-Portugese Vriendenkring betrekkingen aan te knopen met de stad Leiria in Portugal.

Om concurrentie tussen deze ontwikkelingen uit te sluiten en zich open te stellen voor de toen nog ongebruikelijke gemeentelijke netwerken in Europa, heeft het jumelagecomité nog vóór de officiële sluiting van de jumelage met Leiria en Trakai (1996) het initiatief genomen tot de oprichting van de Vereniging voor de bevordering van de jumelage van de stad Rheine.

De vereniging is op 19 april 1996 door 38 personen opgericht als een geregistreerde vereniging in Rheine. Het is opgezet door de leden van het Jumelagecomité, de Werkgroep voor Oosteuropese Hulp en de Duits-Portugese Vriendenkring. De nieuwe vereniging moet de diverse activiteiten van deze groepen coördineren en de samenwerking tussen de zustersteden in netwerken bevorderen. Ludger Meier werd op de oprichtingsvergadering tot voorzitter gekozen. Daarvoor stond hij aan het hoofd van de Duits-Portugese Vriendenkring. De voorzitter van het jumelagecomité, Herbert Henneke, werd zijn plaatsvervanger. Josef Kuberek van de Werkgroep voor Oost-Europese Hulp nam het ambt van penningmeester over en stadsperswoordvoerder Bernd Weber dat van secretaris. Irene Berning ✝ en Norbert Kahle werden tot assessoren gekozen. Henrique Köster en Karl Schnieders ✝ waren verantwoordelijk voor de controle van de rekeningen.

De Münsterländische Volkszeitung kopte op maandag 22 april 1996: “De start is geslaagd: nieuwe vereniging wil jumelage vormgeven”. En de tekst gaat verder: “De leiders van de stad mogen van geluk spreken. Nog vóór de ondertekening van de certificaten voor de stedenbanden met Leiria en Trakai hebben geëngageerde burgers vrijdagavond besloten om gezamenlijk vorm te geven aan de stedenbanden met Borne en Bernburg.”

Volgens de statuten is het doel van de vereniging “de bevordering van de jumelage van de stad Rheine”. De oprichters hebben deze algemene formulering geconcretiseerd en er als het ware een Europese dimensie aan gegeven met de woorden: “Door middel van intermenselijke ontmoetingen, het cultiveren van persoonlijke vriendschappen en relaties met mensen in de zustersteden, moet het Europese saamhorigheidsgevoel worden versterkt en geconsolideerd in het teken van de Europese geest”. Bijgevolg moet de vereniging zich in de eerste plaats bezighouden met de bevordering van “intermenselijke ontmoetingen” en de versterking en consolidatie van een “gevoel van Europese saamhorigheid”. Sindsdien heeft de vereniging onder haar voorzitters Ludger Meier (1996 – 2005), Alfred Franz (2005 – 2012), Jules Vleugels (2012 -2014), Clemens Schöpker (2014 – 2020) en Reiner Wellmann (vanaf 2020) het tot haar centrale opdracht en werkprincipe gemaakt om hiervoor voortdurend actuele gelegenheden en eigentijdse kansen te creëren.

Ludger Meier (1996 – 2005)
Alfred Franz (2005 – 2012)
Jules Vleugels (2012 – 2014)
Clemens Schöpker (2014 – 2020)