Borne

Staat:
Nederland
Provincie:
Overijssel
Coördinaten:
52° 18′ N, 6° 45′ O
Hoogte:
15 m a.s.l.
Gebied:
26,15 km²
Bevolking:
23.667 (2021)
Bevolkingsdichtheid:
905 inwoners/km²


Borne

Geografie

Borne ligt in het oosten van Nederland in de provincie Overijssel. De stad ligt centraal in de regio Twente en maakt deel uit van het jumelageprogramma Twente. Borne grenst aan Hengelo en wordt slechts door de A1 van deze stad gescheiden. De dorpskernen van Hertme en Zenderen behoren ook tot de gemeente Borne. Tot 2001 viel ook het dorp Bornerbroek onder deze gemeente. Bij de gemeentelijke hervorming van 1 januari 2001 werd dit dorp echter toegevoegd aan de gemeente Almelo.

De gemeente Borne grenst in het noorden en noordoosten aan Tubbergen en Dinkelland, in het zuidoosten aan Hengelo, in het zuidwesten aan Hof van Twente en in het westen en noordwesten aan Almelo. Borne telt zeven wijken: Centrum (Centrum / Oud Borne / Spanjaardswijk), Bornsche Maten, Letterveld (Letterveld I / Letterveld II), Molenkamp (Dikkerslaan – Molenkampsweg e.o.), ‘t Oldhof, Stroom Esch en ‘t Wensink (‘t Wensink Noord / ‘t Wensink Zuid / Zuid Esch).

Geschiedenis

Borne was oorspronkelijk een landbouwnederzetting waarvan de basisstructuur waarschijnlijk in de Karolingische periode (800-1000 n.C.) is ontstaan. Borne werd voor het eerst genoemd in een document in 1206. Met dit document kreeg de bisschop van Utrecht van de abt van Ruinen de beschikkingsbevoegdheid over de kerk en de ondergeschikte rechten en visitaties in Burghunde, zoals het toen heette, en de tienden onder Zenderen en Almelo. Dit document was in 2006 de aanleiding voor de viering van het 800-jarig bestaan van Borne. Het landgoed Weleveld had een grote invloed op het dorp in de late Middeleeuwen en tijdens de reformatie. De oudste nederzettingen bestonden uit boerderijen. Tot de 16e eeuw ontwikkelde Borne zich tot een agrarisch dorp, waar spinnen en weven thuis waren.

Onder invloed van dit plaatselijke ambacht ontwikkelde zich in Borne in de 17e en 18e eeuw een linnenindustrie. Borne kan worden beschouwd als de bakermat van de Twentse textielindustrie. In 1828 stichtte de Duitse jood Salomon Jacob Spanjaard een bedrijf dat uitgroeide tot een van de vele textielfabrieken in de regio Twente. Het beroemdste lid van de Spanjaard-familie was Jacob Spanjaard, die de fabriek in de eerste decennia van de twintigste eeuw leidde en de bijnaam “God van Borne” kreeg. Rond 1920 was een groot deel van de (mannelijke) bevolking werkzaam in dit bedrijf. Een groot deel van de familie Spanjaard kwam om in de Tweede Wereldoorlog. In 1973 viel het doek voor Spanjaard. De bekende Teddy-luiers, Cinderella-hoeslakens en Kenmore-overhemden kwamen uit de Spanjaard-fabriek.

In 1895 was Borne de eerste plattelandsgemeente in Nederland die beschikte over een eigen elektriciteitscentrale en elektrische straatverlichting. Het werd opgericht door Rento Hofstede Crull en vormde de basis voor de latere IJsselcentrale, de voorloper van het huidige Enexis.

In de 19e eeuw breidde Borne zich verder uit met de komst van de spoorlijn. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet, met behoud van het oorspronkelijke kerkdorp (Oud Borne), en Borne heeft zich anders ontwikkeld dan de meeste Nederlandse kernen. Oud Borne heeft de industriële revolutie overleefd zonder zijn oorspronkelijke ruimtelijke structuur radicaal te veranderen.

Eind jaren negentig werden plannen ontwikkeld voor een gemeentelijke herindeling in de provincie Overijssel. De gemeente Borne zou met Hengelo en Enschede fuseren tot de Twentestad. Aangezien er onvoldoende steun was voor deze fusie, werd het plan niet gerealiseerd. Bij de laatste gemeentelijke herindeling in 2001 werd het dorp Bornerbroek, dat tot dan toe tot Borne behoorde, aan Almelo toegevoegd.

Elizabethhuis – Hotel Dorset

Politiek

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) bestuurt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur van Born bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris, die aan het hoofd staat van de administratieve organisatie. De burgemeester zit zowel het college als de gemeenteraad voor.

De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het goed uitvoert. De Raad gaat niet in op de “details” van het aangenomen beleid. Deze verantwoordelijkheid berust bij het college van burgemeester en wethouders. In het duale systeem is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Deze scheiding van rollen en verantwoordelijkheden wordt dualisme genoemd.

In de gemeenteraad heeft elk lid een gelijke stem. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. In principe komt de raad elke maand bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het stadhuis.

Cultuur en toerisme

In het beschermde dorpsgezicht “Oud Borne” krijgt de bezoeker een indruk van de rijke geschiedenis van Borne. De nog bestaande historische structuur en de vele rijks- en stadsmonumenten zoals de Oude Kerk, het museum, het Bussemakerhuis, de Bornse Synagoge, de Klopjeswoningen, het Meijershof en de Mariakapel maken Oud Borne tot een bijzondere plaats. Bij besluit van 17 oktober 1991 hebben de toenmalige ministers van WVC en VROM het gebied Oud Borne tot beschermd dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988 (thans de Monumentenwet) verklaard. Deze bescherming is bedoeld om de historische stedelijke structuur van het gebied voor de toekomst veilig te stellen. Binnen het beschermde dorpsgezicht bevinden zich verschillende rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en andere beschermde objecten.

Borne is een ideaal vertrekpunt en eindpunt voor wandelaars en fietsers. Omdat Borne in het centrum van Twente ligt, zijn de mooiste plekjes van Twente gemakkelijk bereikbaar via het bekende fietsnetwerk. Maar ook het regionale wandelroutenetwerk is onlangs volledig vernieuwd en uitgebreid. (Details: www.visittwente.nl/routes). Naast de vele gemarkeerde lokale wandelroutes (de gekleurde pijlen) zijn er ook diverse themaroutes door de gemeente Borne – zoals het bekende Marskramerpad, het Hilligenpad en het lokale “Kloosterpad Zenderen” (www.kloosterpadzenderen.nl). Pick-up points voor toeristen (gratis parkeren) zijn beschikbaar in Zenderen (Hertmerweg), Hertme en bij het treinstation van Borne. Momenteel zijn 47 gebouwen in de gemeente Borne aangewezen als gemeentelijk monument.

Op grond van de Monumentenwet kan de gemeenteraad van Borne een verordening vaststellen over het beheer en de instandhouding van het cultureel erfgoed in de gemeente. Borne heeft een monumentenverordening (voorheen Monumentenverordening), en op basis van deze verordening heeft het college de mogelijkheid gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Het gaat om cultureel erfgoed dat voor de gemeente van bijzonder belang is wegens zijn schoonheid, wetenschappelijke betekenis of cultuurhistorische waarde.

Oud Borne

In het geklasseerde ‘Oud Borne’ krijgt de bezoeker een indruk van de rijke geschiedenis van Born. De nog bestaande historische structuur en de vele rijks- en gemeentelijke monumenten zoals de Oude Kerk, het Museum het Bussemakerhuis, de Bornse Synagoge, de Klopjeswoningen, het Meijershof en de Mariakapel maken van ‘Oud Borne’ een bijzondere plek. Bezoekers kunnen Oud-Borne op eigen gelegenheid ontdekken, maar het wordt pas echt interessant als een ervaren gids hen meeneemt in de geschiedenis van Borne. Hiervoor kunnen belangstellenden afspraken maken via de website www.gidsenoudborne.nl of via de VVV Tourist Info (gehuisvest in het Kulturhus).

Museum Bussemakerhuis

Het Bussemakerhuis Museum is gevestigd in het enige overgebleven 18e-eeuwse openbare fabriekshuis in Nederland. Het Bussemakerhuis is gebouwd in 1779 en ligt verscholen in het dorp Borne. Het is een handelshuis dat linnen produceert en staat ook op de monumentenlijst. In het museum kunnen bezoekers zich een beeld vormen van hoe een fabrikant leefde en werkte in de 18e en 19e eeuw. Op de zolder vindt u verschillende oude weefgetouwen die nog steeds in gebruik zijn. In het Bussemakerhuis museum kunnen bezoekers ook zien hoe linnen werd geweven van vlas. Het hele proces komt aan bod, van het oogsten van de vlasplant tot het weven zelf. Het personeel legt uit hoe in het Bornse gebied onder moeilijke omstandigheden toch vlas kan worden geteeld. De toegewijde en deskundige helpers tonen ook alle werkstappen die nodig waren om de weefsels op de eeuwenoude handweefgetouwen te vervaardigen.

Het Bussemakerhius is ook populair voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten en bruiloften.

Wandelen en fietsen

Voor zowel wandelaars als fietsliefhebbers is Borne een ideaal begin- en eindpunt. Omdat Borne in het centrum van Twente ligt, zijn de mooiste plekjes van Twente gemakkelijk bereikbaar via het bekende fietsknooppuntensysteem. Maar ook het regionale wandelnetwerk is onlangs volledig vernieuwd en uitgebreid (www.visittwente.nl/routes). Naast de vele gemarkeerde lokale wandelroutes (de gekleurde pijlen) zijn er ook diverse themaroutes door de gemeente Borne, zoals het bekende Marskramerpad, het Hilligenpad en het lokale “Kloosterpad Zenderen”(www.kloosterpadzenderen.nl). Toeristische ophaalpunten (gratis parkeren) zijn te vinden voor bezoekers in Zenderen (Hertmerweg), Hertme en bij het station van Borne.

Economie en infrastructuur

Borne heeft drie bedrijventerreinen, elk met een eigen signatuur. Het kantorenpark Stroom Esch ligt aan de doorgaande weg van Hengelo naar Almelo. Een tiental bedrijven uit de bouw- en technologiesector zijn hier gevestigd. Het is een locatie van hoge kwaliteit met mooie gebouwen.

Aan de noordkant van Borne ligt het industrieterrein Molenkamp. Bedrijven met een regionale, nationale en internationale afzetmarkt zijn hier gevestigd. In 2014 en 2015 werd een revitaliseringsprogramma uitgevoerd op het bedrijventerrein Molenkamp. Wegen, parkeerterreinen, groenvoorzieningen, verlichting en veiligheid werden verbeterd. Langs de snelwegen A1 en A35 ontwikkelt de gemeente Borne samen met haar buurgemeente Hengelo het bedrijventerrein Westermaat/De Veldkamp. De locatie bevindt zich op een prominente plaats aan de snelweg en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg. De doelgroepen van het bedrijvenpark zijn voornamelijk bedrijven uit de sectoren vervoer, opslag en logistiek. De site beschikt over een parkmanagementsysteem waarin de ondernemers zijn verenigd. Samen zorgen zij voor het juiste imago en samenwerking op de site.