Nieuws

Gemeente gunt opdracht voor Monte Redondo Business Park

Na een aanbesteding die in november werd uitgeschreven, heeft de gemeente dinsdag tijdens een vergadering in het gemeentehuis het contract voor de eerste fase van de infrastructuur van het Monte Redondo Business Park (PEMR) gegund.

Deze eerste fase, met een geschatte investering van 3.911.496,82 euro, beslaat het zuidelijke en westelijke deel van het gebied, aangezien de belangrijkste toegang tot de PEMR via de Rua da Bajouca (die momenteel wordt heringericht) zal lopen, een weg die aansluit op de EN109 en de A17.

Het project beslaat 267.805 m2 en in totaal 22 percelen, evenals de aanleg van straten, drie rotondes, parkeerplaatsen voor lichte voertuigen (157) en zware voertuigen (18) en bijna 61.000 m2 groen.

Aan het einde van de geplande 365 dagen voor de infrastructuur zal de PEMR uitgerust zijn met een wegennet, watervoorziening, huishoudelijk afvalwater en regenwaternet (in een gescheiden systeem), signalisatie, gas-, telecommunicatie- en elektriciteitssystemen, evenals landschapselementen die ook de resterende 24 percelen zullen bedienen.

De realisatie van de PEMR beantwoordt aan een behoefte om het noordelijke deel van de gemeente te promoten en te ontwikkelen, wat nu een realiteit is na een lang proces van onteigening en legitimatie van het contract.

Zodra het contract is ondertekend, zal het naar de Rekenkamer worden gestuurd en zullen de werkzaamheden naar verwachting in april van start gaan.