Nieuws

Begroting van 112,5 miljoen richt zich op parochies en het opstarten van nieuwe projecten met behoud van financiële strengheid

De gemeenteraadsvergadering van dinsdag keurde de voorgestelde begroting voor 2024 goed, met een bedrag van 112,5 miljoen euro, een document dat de nadruk legt op investeringen met een structurele impact op de gemeente, zoals de toezegging aan de parochies, met een bedrag aan overdrachten van 11,9 miljoen euro, met behoud van de zorg om een beheer te garanderen dat gebaseerd is op grote striktheid en financieel evenwicht.

Het voorstel, dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad, werd goedgekeurd door de PS-raadsleden en weggestemd door de onafhankelijke raadsleden en het PSD-raadslid.

Deze begroting wordt opgesteld tegen een achtergrond van grote internationale onzekerheid, met conflicten in Oost-Europa en het Midden-Oosten, wat leidt tot economische repercussies, namelijk een inflatiecrisis die aanhoudt, met stijgende rentevoeten, met aanzienlijke gevolgen voor de huizenmarkt, wat leidt tot grotere moeilijkheden voor gezinnen.

De situatie wordt ook gekenmerkt door een tekort aan arbeidskrachten en een stijging van de grondstofprijzen, met gevolgen voor de kosten van gemeentelijke werken.

Binnenlands valt de begroting samen met een scenario van politieke crisis en ook sociale protesten op gebieden zoals onderwijs en gezondheidszorg, situaties die nieuwe uitdagingen kunnen vormen voor gemeenten.

Wat betreft de inkomsten – 112,5 miljoen euro – is er een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van directe belastingen (+5,7 miljoen euro), namelijk de gemeentelijke surtax en IMT, overdrachten van de staat (overdracht van bevoegdheden en andere), inkomsten uit onroerend goed (+1,1 miljoen euro), verkoop van courante goederen en diensten (+1,7 miljoen euro) en inkomensoverdrachten (+0,6 miljoen euro).

Aan de uitgavenkant valt het gewicht van de post personeel op, met een gewicht van 26,20 procent in het totaal (29,4 miljoen euro, een stijging van 2,4 miljoen euro), wat benadrukt dat Leiria van alle grote gemeenten het op één na laagste gewicht van personeelsuitgaven in de totale uitgaven heeft.

Schuldendienst blijft de rekeningen van de gemeente beïnvloeden, goed voor 2,9 miljoen euro in 2024, momenteel in totaal ongeveer 11 miljoen aan schulden aan banken, waarvan het overgrote deel nog steeds betrekking heeft op de bouw van het gemeentelijke stadion.

Ook opmerkelijk zijn de kapitaaluitgaven, die 41,4 miljoen euro bedragen, terwijl de lopende uitgaven in totaal 71 miljoen euro bedragen, essentieel om de levering van openbare diensten te garanderen, onder andere op het gebied van onderwijs, gezondheid, cultuur en sociale ontwikkeling.

“Dit begrotingsvoorstel voor 2024 voldoet aan de uitdaging die we zijn aangegaan om Leiria te bevestigen en te projecteren als de locomotief van regionale ontwikkeling, en ook als een gebied van uitmuntendheid om in te wonen, te bezoeken, te werken of te investeren, met een hoge mate van aantrekkingskracht in de nationale en internationale context,” zegt de burgemeester van Leiria, Gonçalo Lopes, in zijn inleidende nota, eraan toevoegend dat, halverwege het mandaat, van de in totaal 113 voorstellen die aan de kiezers zijn gepresenteerd, kan worden vastgesteld dat in meer dan 70% van de gevallen al zeer beslissende stappen zijn genomen om ze te verwezenlijken.

Belangrijkste projecten

Wat betreft de projecten die in de begroting zijn opgenomen, springen de volgende eruit vanwege hun structurerende invloed op de gemeente Leiria, op het gebied van Onderwijs (13,4 miljoen euro): het Marrazes Schoolcentrum en Sportpaviljoen, de renovatie van de Afonso Lopes Vieira Middelbare School, evenals EB 2/3 D. Dinis, S. Romão Basisschool, Henrique Sommer Basisschool en Middelbare School in Maceira en EB 2/3 Marrazes.

Gezondheid (0,14 miljoen euro) omvat drie nieuwe gezondheidscentra – Barreira, Santa Eufémia en Pousos – terwijl Sociale Ontwikkeling (2,6 miljoen euro) steun omvat voor huur, het gemeentelijke noodfonds en de regeling van sociale uitkeringen voor de brandweer.

In Huisvesting (0,36 miljoen euro) moeten 35 sociale woningen worden gerenoveerd en 50 nieuwe woningen worden gebouwd, in overeenstemming met de lokale huisvestingsstrategie.

In Cultuur (4,5 miljoen euro) benadrukken we de interventie in het Encosta do Castelo Green Park, de Black Box en de rehabilitatie, verbetering, restauratie en conservering van het Villa Portela Arts Centre.

Op het gebied van Sport (€ 1,3 miljoen) gaat de aandacht uit naar het Aquapolis-park, met een oppervlakte van acht hectare en meerdere kenmerken: uitbreiding van het Polis-pad, educatieve tuin, buitenzwembad, kinderspeelplaats en herstel en transformatie van de oude afvalwaterzuiveringsinstallatie in een recreatiegebied voor de gemeenschap.

Op het gebied van economische ontwikkeling (2 miljoen euro) zijn de hoogtepunten het Monte Redondo Business Park en de herontwikkeling van het Carreira – Barosa Industrial Park.

Op het gebied van civiele bescherming (2,7 miljoen euro) is de uitbreiding van het videobeveiligingssysteem gepland, met de installatie van 42 extra camera’s, om de veiligheid in de gemeente te versterken, evenals de aankoop van ambulances voor de gemeentelijke Sappers en steun voor de vrijwilligersorganisaties van de gemeente.

De post Algemene overheidsdiensten (13,6 miljoen euro) reserveert geld voor belangrijke projecten, zoals de aanpassing van de oostelijke toren van het gemeentelijke stadion om er de belastingdienst in onder te brengen, steun voor de bouw van het auditorium van Pousos en het ondersteuningsgebouw voor de gemeentelijke vergadering en het archief.

Op het gebied van milieu (3,8 miljoen euro) wordt onder andere de inzameling en verwerking van afval en stadsreiniging gegarandeerd.

Mobiliteit heeft een bedrag van 9,2 miljoen euro toegewezen gekregen voor de bouw van het Mobiliteitscentrum Leiria, bestrating, opwaardering van wegen, rotondes, trottoirs en stormafvoeren, als onderdeel van een zeer breed scala aan wegwerkzaamheden in de hele gemeente.

Wat de overdrachten aan de parochies betreft, valt het bedrag van 11,9 miljoen euro uiteen in 3,3 miljoen euro aan lopende uitgaven en 8,6 miljoen euro aan kapitaaluitgaven.

Er moet worden benadrukt dat, net als in voorgaande jaren, een aanzienlijk deel van de grote projecten die de gemeente in 2024 wil ontwikkelen pas in februari volledig tot uiting zal komen, met de invoering van het beheersaldo, dat wordt geschat op ongeveer 39 miljoen euro.