Rheine Town Twinning Association

Reino miesto partnerystės centre – žmonės. Jie rengia turinį, formuoja ir skatina susitikimus, taip įgyvendindami partnerystės pradžioje iškilmingai užfiksuotas Tarybos rezoliucijas. Reino miesto partnerystės susitikimų istorija neatsiejama nuo Liudgerio Meierio vardo. Būdamas meras ir įsitikinęs europietis, jis padėjo pamatus miesto europiniam įsipareigojimui septintajame dešimtmetyje. Jis skatino draugystę su Olandijos Borne savivaldybe, užsimezgusią pagal EUREGIO programą, ir, būdamas meru, pasirašė sertifikatą, patvirtinantį, kad 1983 m. Reinė tapo pirmuoju oficialiu miestu dvyniu. Nuo 1996 m. iki 2005 m. jis vadovavo Reino miesto susigiminiavusių miestų skatinimo asociacijai ir iki pat mirties buvo jos garbės narys.

Iki asociacijos įkūrimo Dvynių komitetas plėtojo 1983 m. sudarytą Vokietijos ir Nyderlandų miestų dvynių projektą ir 1990 m. užmegztą Vokietijos ir Saksonijos-Anhalto miesto Bernburgo dvynių projektą. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Rytų Europos pagalbos darbo grupės nariai užmezgė pirmuosius ryšius su Trakų miestu Lietuvoje. Šiuos ryšius pagilino Reino savivaldybės inicijuotas ES finansuojamas “CHARIOT projektas”, kuriame dalyvavo Dvynių komitetas ir susigiminiavę Borne ir Bernburgo miestai. Galiausiai beveik tuo pačiu metu Vokietijos ir Portugalijos draugų ratas užmezgė ir plėtojo ryšius su Leirijos miestu Portugalijoje.

Siekdamas išvengti konkurencijos tarp šių projektų ir atsiverti tuo metu dar neįprastiems Europos miestų tinklams, Dvynių komitetas inicijavo Reino miesto miestų partnerystės skatinimo asociacijos įkūrimą dar iki oficialios miestų partnerystės su Leirija ir Trakais sutarties sudarymo (1996 m.).

Asociaciją 1996 m. balandžio 19 d. Reine įkūrė 38 žmonės kaip registruotą asociaciją. Ją pradėjo kurti Dvynių komiteto, Rytų Europos pagalbos darbo grupės ir Vokietijos ir Portugalijos draugų rato nariai. Naujosios asociacijos tikslas – koordinuoti įvairią šių grupių veiklą ir skatinti dvynių miestų bendradarbiavimą tinkluose. Steigiamajame susirinkime pirmininku buvo išrinktas Ludgeris Meieris. Anksčiau jis vadovavo Vokietijos ir Portugalijos draugų ratui. Jo pavaduotoju tapo Dvynių komiteto pirmininkas Herbertas Henneke. Josefas Kuberekas iš Rytų Europos pagalbos darbo grupės perėmė iždininko pareigas, o miesto atstovas spaudai Berndas Weberis – sekretoriaus pareigas. Vertintojais išrinkti Irene Berning ✝ ir Norbert Kahle. Henrique Köster ir Karl Schnieders ✝ buvo atsakingi už sąskaitų auditą.

1996 m. balandžio 22 d., pirmadienį, laikraštis “Münsterländische Volkszeitung” išspausdino tokią antraštę: “Pradžia sėkminga: naujoji asociacija nori formuoti miestų partnerystės ryšius”. Toliau tekste rašoma: “Miesto vadovai gali laikyti save laimingais. Dar prieš pasirašant sertifikatus dėl miestų susigiminiavimo su Leirija ir Trakais, penktadienio vakarą pilietiški piliečiai nusprendė kartu formuoti miestų susigiminiavimą su Borne ir Bernburgu.

Pagal įstatus asociacijos tikslas yra “skatinti Reino miesto partnerystę”. Tėvai steigėjai sukonkretino šią bendrą formuluotę ir suteikė jai europinį matmenį, sakydami: “Tarpasmeniniais susitikimais, asmeninių draugysčių ir santykių su dvynių miestų žmonėmis puoselėjimu turi būti stiprinamas ir įtvirtinamas europietiškos dvasios ženklu pažymėtas europietiškos priklausomybės jausmas”. Todėl svarbiausi asociacijos uždaviniai turėtų būti “tarpasmeninių susitikimų” skatinimas ir “europietiško bendrumo jausmo” stiprinimas ir įtvirtinimas. Nuo to laiko asociacija, vadovaujama jos pirmininkų Ludgerio Meierio (1996-2005 m.), Alfredo Franzo (2005-2012 m.), Juleso Vleugelio (2012-2014 m.), Clemenso Schöpkerio (2014-2020 m.) ir Reinerio Wellmanno (nuo 2020 m.), pagrindine savo misija ir darbo principu laikė nuolatinį aktualių progų ir šiuolaikinių galimybių kūrimą.

Ludger Meier (1996 – 2005)
Alfred Franz (2005 – 2012)
Jules Vleugels (2012 – 2014)
Clemens Schöpker (2014 – 2020)