Naujienos

Mero Pierik kalba per mirusiųjų pagerbimo ceremoniją – 2024 m. gegužės 4 d.

Ponios ir ponai, Nyderlandų merai parašė atvirą laiškąapie didėjantį antisemitizmą ir ragina priešintisprieš bet kokią diskriminaciją ir rasizmą.

Norėčiau pasidalyti šio laiško turiniu su jumis čia ir dabar.

Nacionaliniame Holokausto muziejuje eksponuojamas užrašas, kuris Antrojopasaulinio karo metais kabėjo daugelyje mūsų šalies vietų. Ant jo užrašyta “Žydai nepageidaujami”.Tokius ženklus dažnai tekdavo kabinti prie parduotuvių ir kavinių okupacinių pajėgų įsakymu. Buvo ir olandų, kurie tokį ženklą pakabino savo noru.

Praėjus kelioms savaitėms po 2023 m. spalio 7 d., vienas žydų vaikas gavo piešinį, kurį vienas iš jo klasiokų nežydų tautybės mokinių parsinešė namo. Ant jo buvo nupieštas Adolfas Hitleris, o šalia jo – pistoletas.

Brangūs žmonės, antisemitizmas yra ne incidentas, o senarasizmo forma, kuri, jei nieko nedarysime, bus perduodama iš kartos į kartą.Holokaustas yra kraštutinė žmonių išskyrimo dėl jųkilmės pasekmė. Holokaustas mus moko, kad visada turimeprieštarauti bet kokiai diskriminacijos ir rasizmo formai.

Po Antrojo pasaulinio karo antisemitizmas niekur neišnyko, bet vis dažniau iškeldavo galvą jaumetais prieš 2023 m. spalio 7 d. Jis pasireiškė įvairiaisbūdais ir sklido iš įvairių visuomenės sluoksnių. Pavyzdžiui, aplinkkoronos krizę matėme, kad sąmokslomanytojai pernelyg dažnai naudojo antižydiškus stereotipus ir netgi buvo smerkiami užholokausto sumenkinimą. Po spalio 7 d. antisemitiniųįvykių dar labiau padaugėjo.

Pastaruoju metu suaktyvėjęs antisemitizmas yra susijęs su smurto protrūkiuArtimuosiuose Rytuose. Su siaubu stebėjome spalio 7 d. “Hamas” įvykdytą teroro išpuolį. Mums bjauru, kad Gazos ruože žuvo daugybėcivilių gyventojų.

Tačiau, brangūs žmonės, Izraelio vyriausybės kritika nėra antisemitizmas.Tačiau žydų tautybės žmonių laikymas atsakingais už šiosvyriausybės veiksmus vien dėl to, kad jie yra žydai, yra antisemitizmas. Žydų žmonių persekiojimas,kaltinimas ar net fizinis smurtas prieš juos yra antisemitizmas ir už tai baudžiama. Mes tvirtaipasisakome už žodžio laisvę ir laisvę demonstruoti, bet mesnepripažįstame antisemitizmo.

Mes, merai, šį laišką rašome ne tik kaip autoritetingi asmenys irteisėsaugininkai. Šį laišką taip pat rašome kaip pirmieji savosavivaldybių piliečiai. Atlikdami šį vaidmenį, raginame savo bendrapiliečius būti dėmesingaisvieni kitiems. Neperžengti leistinų ribų. Prašomesavo bendrapiliečių nenaudoti šūkių, kurie žeidžia ir gąsdina kitus.Nenaudoti netinkamų palyginimų su Holokaustu ar nacizmu, kurie labai skaudina išgyvenusius žmones. Kalbame garsiai, kai matomearba girdime apie savo bendrapiliečių žydų tautybės piliečių bauginimą arba kaiperžengiamos kitokios moralinės ribos, net jei už tai nebaudžiama.

Daugelyje bendruomenių yra žydų tautybės žmonių, dažnai turinčių šeimų Izraelyje, irpalestiniečių, gyvenančių didelėje baimėje dėl savo artimųjų, ir kitų stipriaiįsipareigojusių konfliktui žmonių, kurie vis dėlto ir toliau bendrauja vieni su kitais.Kartais nepaisant aršių nesutarimų.

Neįtikėtinai didžiuojamės šiais gyventojais. Jie sėja taiką mūsų visuomenėje.Nepažeiskime šios trapios taikos. Toliau priešinkimėsbet kokios formos diskriminacijai ir rasizmui.

Visuose Nyderlanduose gegužės 4 d. prisimename savo mirusiuosius, o gegužės 5 d. švenčiame savolaisvę. Raginame visus mūsų gyventojus gerbtišią svarbią ir vertingą tradiciją.

Po šio kreipimosi norėčiau užbaigti įspūdingu eilėraščiu, kurį parašėHind Joudah. Ji gimė 1983 m. AI-Bureij pabėgėlių stovykloje Gazoir parašė eilėraštį “Poetas karo metu”.

Poetas karo metu

Ką reiškia būti poetu karo metu?Tai reiškia atsiprašyti…gausiai atsiprašytisudegusiems medžiamspaukščiams be lizdųsutraiškytoms kriauklėmsilgos ašaros gatvėseišblyškusiems vaikų skruostams prieš mirtį ir po josį kiekvienos liūdnos ar nužudytos motinos veidusKą reiškia būti saugiam karo metu?Tai reiškia būti sugėdintamšypsotisuž tai, kad esi šiltasuž savo švarius moliusuž savo tingias valandasuž savo žiovavimąuž tavo kavos puodelįuž gilų miegąuž gyvus mylimus žmonesuž pilną skrandįuž tekantį vandenįuž švarų vandenįuž tai, kad gali nusiprausti po dušuIr už tai, kad atsitiktinai esi Gyvas!O DieveNeleisk man būti poetu karo metu

Darbo valandos viešosios lentynos