Naujienos

112,5 mln. biudžetas skirtas parapijoms ir naujiems projektams pradėti, kartu išlaikant finansinį griežtumą

Šį antradienį vykusiame merijos posėdyje buvo patvirtintas siūlomas 2024 m. biudžetas, kurio suma – 112,5 mln. eurų; dokumente pabrėžiamos struktūrinį poveikį savivaldybei turinčios investicijos, pavyzdžiui, įsipareigojimai parapijoms, į kurias bus pervesta 11,9 mln. eurų, ir kartu išlaikomas siekis užtikrinti griežtą ir finansine pusiausvyra pagrįstą valdymą.

Už pasiūlymą, kuris bus pateiktas savivaldybės asamblėjai, balsavo PS tarybos nariai, prieš – nepriklausomi tarybos nariai ir PSD tarybos narys.

Šis biudžetas sudaromas esant dideliam tarptautiniam netikrumui – konfliktai Rytų Europoje ir Artimuosiuose Rytuose sukelia ekonominių padarinių, t. y. tęsiasi infliacijos krizė, didėja palūkanų normos, o tai labai atsiliepia būsto rinkai, dėl to didėja sunkumai šeimoms.

Taip pat susidarė situacija, kai trūksta darbo jėgos ir brangsta žaliavos, o tai atsiliepia komunalinių darbų kainai.

Kalbant apie vidaus rinką, biudžetas sutampa su politinės krizės scenarijumi ir socialiniais protestais tokiose srityse kaip švietimas ir sveikatos apsauga – situacijos, dėl kurių savivaldybės gali susidurti su naujais iššūkiais.

Pajamos – 112,5 mln. eurų – palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 15 proc. dėl tiesioginių mokesčių (+5,7 mln. eurų), t. y. savivaldybių papildomo mokesčio ir TVM, valstybės pervedimų (kompetencijos perdavimas ir kt.), turto pajamų (+1,1 mln. eurų), einamųjų prekių ir paslaugų pardavimo (+1,7 mln. eurų) ir einamųjų pervedimų (+0,6 mln. eurų).

Išlaidų dalyje išsiskiria personalo straipsnio svoris – 26,20 proc. visų išlaidų (29,4 mln. EUR, t. y. 2,4 mln. EUR daugiau), pabrėžiant, kad Leiria tarp didžiųjų savivaldybių yra antra pagal mažiausią personalo išlaidų svorį visose išlaidose.

Skolos aptarnavimas ir toliau daro įtaką savivaldybės sąskaitoms – 2024 m. tai sudaro 2,9 mln. eurų, šiuo metu iš viso apie 11 mln. eurų skolos bankams, kurių didžioji dalis vis dar susijusi su savivaldybės stadiono statyba.

Taip pat pažymėtinos kapitalo išlaidos, kurios sudaro 41,4 mln. EUR, o einamosios išlaidos – 71 mln. EUR ir yra būtinos siekiant užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą tokiose srityse kaip švietimas, sveikatos apsauga, kultūra, socialinė plėtra ir kt.

“Šiuo 2024 m. biudžeto pasiūlymu įgyvendinamas mūsų prisiimtas iššūkis – patvirtinti ir pristatyti Leiria kaip regiono plėtros variklį, taip pat kaip išskirtinę teritoriją, kurioje verta gyventi, lankytis, dirbti ar investuoti, pasižyminčią dideliu patrauklumu nacionaliniu ir tarptautiniu mastu”, – įžanginiame pranešime teigia Leiria meras Gonçalo Lopesas ir priduria, kad įpusėjus kadencijai iš 113 rinkėjams pateiktų pasiūlymų matyti, kad daugiau kaip 70 proc. atvejų jau imtasi labai ryžtingų veiksmų jiems įgyvendinti.

Pagrindiniai projektai

Kalbant apie į biudžetą įtrauktus projektus, išskirtinas jų struktūrinis poveikis savivaldybei Leiria, švietimo srityje (13,4 mln. EUR): Marrazeso mokyklos centras ir sporto paviljonas, Afonso Lopeso Vieiros vidurinės mokyklos remontas, taip pat EB 2/3 D. Diniso, S. Romão pradinė mokykla, Henrique Sommero pradinė ir vidurinė mokykla Maceiroje ir EB 2/3 Marrazeso.

Sveikatos apsaugai (0,14 mln. EUR) skirta parama trims naujiems sveikatos centrams – Barreira, Santa Eufémia ir Pousos, o socialinei plėtrai (2,6 mln. EUR) – parama nuomai, savivaldybės nepaprastųjų situacijų fondui ir socialinių išmokų ugniagesiams reguliavimui.

Būsto srityje (0,36 mln. EUR) pagal vietos būsto strategiją numatoma atnaujinti 35 socialinius būstus ir pastatyti 50 naujų būstų.

Kultūros srityje (4,5 mln. EUR) pabrėžiame intervenciją į Encosta do Castelo žaliąjį parką, “Juodąją dėžę” ir Villa Portela menų centro reabilitaciją, modernizavimą, restauravimą ir išsaugojimą.

Sporto srityje (1,3 mln. EUR) svarbiausias yra Akvapolio parkas, užimantis aštuonių hektarų plotą ir turintis daugybę funkcijų: Polis tako pratęsimą, edukacinį sodą, lauko baseiną, vaikų žaidimų aikštelę ir senų nuotekų valymo įrenginių atgaivinimą bei pertvarkymą į bendruomenės poilsio zoną.

Ekonominės plėtros srityje (2 mln. eurų) svarbiausi darbai bus Monte Redondo verslo parkas ir Carreira-Barosa pramonės parko pertvarkymas.

Civilinės saugos srityje (2,7 mln. EUR) planuojama išplėsti vaizdo apsaugos sistemą, įrengiant dar 42 kameras, kad būtų sustiprintas savivaldybės saugumas, taip pat įsigyti greitosios pagalbos automobilių savivaldybės sanitarams ir remti savivaldybės savanorių organizacijas.

Bendrųjų viešojo administravimo paslaugų punkte (13,6 mln. EUR) rezervuotos lėšos svarbiems projektams, pavyzdžiui, Savivaldybės stadiono rytinio bokšto pritaikymui Mokesčių tarnybai, paramai Pousos auditorijos statybai ir Savivaldybės asamblėjos ir archyvų pagalbiniam pastatui.

Aplinkos srityje (3,8 mln. EUR), garantuojanti, be kitų projektų, atliekų surinkimą ir tvarkymą bei miestų valymą.

Mobilumo srityje skirta 9,2 mln. eurų suma, skirta Leiria mobilumo centro statybai, kelių, žiedinių sankryžų, šaligatvių ir lietaus nuotekų dangos įrengimui, atnaujinimui, kaip labai plataus masto kelių intervencijos visoje savivaldybėje dalis.

Kalbant apie pervedimus seniūnijoms, 11,9 mln. eurų suma išskaidyta į 3,3 mln. eurų einamųjų išlaidų ir 8,6 mln. eurų kapitalo išlaidų, o tai rodo, kad vykdomoji valdžia pripažįsta seniūnijų tarybų ir sąjungų atliekamo darbo pajėgumą ir kokybę.

Reikėtų pabrėžti, kad, kaip ir ankstesniais metais, nemaža dalis svarbių projektų, kuriuos savivaldybė ketina plėtoti 2024 m., visiškai atsispindės tik vasario mėn. įvedus valdymo balansą, kuris, kaip numatoma, sudarys apie 39 mln. eurų.