Nieuws

Gemeentelijke milieubewakingsdienst

1 – Missie

De missie van de gemeentelijke dienst Milieutoezicht is milieubescherming en -toezicht, gericht op het voorkomen en terugdringen van milieuvoorvallen en milieuovertredingen, om zo bij te dragen aan de duurzaamheid van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in de gemeente Leiria.

Strategie

Zorgen voor de bescherming van het milieu door middel van planning, beheer en preventieve actie, waarbij de noodzakelijke voorwaarden voor de effectieve uitvoering van een milieubeschermingsstrategie worden bevorderd.

Algemene doelstellingen

 • Bevorderen van activiteiten en activiteiten op het gebied van milieubewaking en -bescherming;
 • Samenwerken met de politie of bestuurlijke autoriteiten met jurisdictie in het gebied van de gemeente Leiria, om milieudelicten te voorkomen;
 • Rapporteren van milieuovertredingen die in het kader van hun acties worden vastgesteld;
 • Ontwikkelen van informatie- en bewustmakingsacties met betrekking tot milieuduurzaamheid en het voorkomen van milieudelicten.

Specifieke doelstellingen

 • Versterking van de capaciteit voor toezicht, afschrikking en monitoring met betrekking tot milieudelicten;
 • Zorgen voor snel en doeltreffend ingrijpen;
 • Bevordering van milieubeheer en preventief ingrijpen in kwetsbare gebieden;
 • Verdiepen van de kennis over de oorzaken van milieudelicten en de beweegredenen daarvoor;
 • de gemeenschap en belanghebbenden erbij betrekken.

Assen voor strategische interventie

 • AXIS 1: Team voor milieutoezicht
 • AXIS2: Controle en bescherming
 • AXIS3: Communicatie en bewustmaking

2 – Melden van incidenten

Om een milieu-incident te melden, beschikt de gemeentelijke dienst Milieutoezicht over de volgende communicatiekanalen:

3 – APP van de gemeenteraad Leiria

Met de APP van de gemeente Leiria kun je snel en eenvoudig de volgende milieu-incidenten melden:

 • a) afvalbakken, ecopunten, glascontainers of anderen
 • b ) stadsreiniging
 • c ) ongedierte en ziekten
 • d ) achtergelaten voertuigen
 • e) vervuiling en lozingen in waterbronnen
 • f ) lozingen van afvalwater in de bodem
 • g ) gevaarlijk afval/gevaarlijke stoffen

3.1 – Hoe de APP van de gemeenteraad te gebruiken Leiria

 • 1. Download de APP van de gemeenteraad van Leiria in de App Store of Google Play Store.
 • 2. Installeer de app op uw smartphone en registreer u met de app
 • 3. Selecteer ‘Verzenden’ op het tabblad ‘Burgerwaarschuwing’.
 • 4. Geef de locatie van de situatie die je wilt melden zo nauwkeurig mogelijk aan; je kunt de GPS-locatie van je smartphone activeren voor een preciezere locatie.
 • 5. Selecteer het type voorval dat je wilt melden.
 • 6. Geef een gedetailleerde beschrijving van de waargenomen situatie en voeg afbeeldingen van het incident toe
 • 7. Bekijk de samenvatting van het incident en verstuur deze
 • Het is belangrijk dat je je naam en contactgegevens opgeeft, zodat de dienst contact met je kan opnemen.
 • Na het indienen van het incident kunt u de status ervan controleren op het tabblad ‘Burgerwaarschuwing’/’Raadplegen’.

3.2 – Ophalen en deponeren van afval op de APP van het stadhuis Leiria

Voor het ophalen van afval heeft de APP van de gemeente op Leiria ook een specifiek tabblad waar je:

 • De locatie van de bestaande containers voor de verwijdering ervan raadplegen;
 • een aanvraag voor ophaling kunt doen.