Nieuws

Grote droogte: pakket maatregelen tegen watertekort

LEIRIA. Portugal beleeft momenteel een zeer droge winter. Volgens de weerberichten was januari de op één na droogste maand sinds 1931. Burgemeesters in de regio Leiria vrezen nu al een enorm tekort aan bluswater voor de zomer.

De burgemeester van Leiria, Gonçalo Lopes, kondigde tijdens de directievergadering het gemeentelijke waterbeheersplan voor 2022 aan. In het document worden maatregelen opgesomd om overmatig waterverbruik te voorkomen. Voorts voorstellen om de huidige droogte in het land te bestrijden.

Tot de voorgestelde maatregelen behoren met name de opstelling van een preventie-, toezicht- en noodplan voor droogtesituaties, een voortdurende en nauwgezette evaluatie van de bestaande beschikbaarheid van water, en toezicht op en controle van de milieukwaliteit van de gemeente door preventieve inspectiemaatregelen.

Wat preventie betreft, is ook een inventaris opgemaakt van de middelen die in de gemeente beschikbaar zijn en die kunnen worden ingezet in geval van een verergering van de situatie.

Wat de openbare ruimten betreft, worden alternatieve bronnen gebruikt voor het besproeien van tuinen en groenvoorzieningen, zoals gezuiverd regenwater of afvalwater. Er worden ook beste praktijken toegepast door irrigatie te programmeren voor nachtelijke uren en door slimme systemen te gebruiken, naast het uitproberen van straatreiniging met drinkbaar water.

Geconfronteerd met een mogelijk watertekort zullen de landbouwers worden gevraagd deel te nemen aan beslissingen om het distributieplan te wijzigen, en de brandweerlui moeten alternatieve bronnen vinden voor beschermings- en hulpoperaties zoals brandbestrijding.

De gemeentelijke diensten voor watervoorziening en sanitaire voorzieningen zullen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de beheersing van waterverliezen en voor het regelmatig aanbevelen van beste praktijken en advies over hoe het waterverbruik kan worden gerationaliseerd en water kan worden bespaard. Dit initiatief zal worden aangevuld met een bewustmakingscampagne voor verschillende doelgroepen.