Nieuws

“Van de Villa Reni tot het begin van de industrialisatie.”

Umgeben von den archäologischen Funden aus dem Kanalsystem gibt das Stadtmodell in der Gewölbehalle die Situation in Rheine um 1685 wider. Foto: Städtische Museen Rheine

Themarondleiding op zondag 16 april om 15.00 uur in Museum Falkenhof

Aanstaande zondag om 15.00 uur wacht de bezoekers van Museum Falkenhof een korte historische reis door de tijd. De rondleiding gaat terug tot het begin van de stad Rheine, waarbij het jaar 838 een belangrijke rol speelt. Het document waarin de “villa Reni” voor het eerst wordt genoemd, dateert uit dit jaar. Al tijdens de Saksische oorlogen rond 800 na Christus beveiligde een koninklijk hof de handelsroutes die hier en de Eemsdoorwaadbare plaats kruisten.

Het bandbeslag van ijzer, koper en zilver, versierd met twee vissen, getuigt van het begin van de stad Rheine. Foto: Stadsmusea Rheine

Een bijzonder sieraad uit deze periode, een riembeslag, werd door archeologen ontdekt bij opgravingen op de plaats van het marktplein en is nu te bewonderen in een van de vitrines van het museum. De rol van keizer Lodewijk de Vrome en de abdis van Herford bij het ontstaan van de stad en hoe de “villa Reni” uitgroeide tot de stad Rheine wordt door rondleidster Ulrike Henne belicht tijdens deze speciale themarondleiding. Een blik op de stadsmodellen, die de situatie in 838, 1362 en 1685 illustreren, maakt de groei en verandering van de stad inzichtelijk. In combinatie met spannende tentoonstellingsobjecten komt de geschiedenis van de stad tot aan de cesuur door de industrialisatie tot leven.Deelname kost 5 euro, een overdraagbaar kaartje voor vier personen is voor 16 euro verkrijgbaar aan de kassa van het museum. Inschrijven is niet nodig. Het museumteam heeft voor kinderen een map gemaakt om spelenderwijs het Falkenhof te verkennen. Bel voor informatie 05971 / 939 711.