Nieuws

Mensen veilig verplaatsen

Acties op 21 april, van 10 tot 17 uur op het Borneplein. Rheine

Rheine. Al in 2016 en 2019 pleitte de seniorenadviesraad van de stad Rheine voor de invoering van fietsveiligheidsdagen. Na de pandemie in Corona stelde zij daarom voor deze actie te herhalen. Onder het motto “Mensen veilig in beweging houden” organiseerde de raad in samenwerking met Andrea Gedicke, coördinator seniorenwerk bij de stad Rheine, en Michael Wolters van het mobiliteitsmanagement van de stad een actiedag op het Borneplein.

Op vrijdag 21 april, van 10 tot 17 uur, zijn alle burgers van harte uitgenodigd om langs te komen en mee te doen. De focus van de dag ligt op het vergroten van de veiligheid en mobiliteit van senioren in het verkeer en in hun dagelijks leven. De actiedag wordt ondersteund door middelen van de deelstaat NRW om de lokale mobiliteit te bevorderen.

Vooral ouderen die zich onzeker voelen over hun mobiliteit moeten worden gewezen op de noodzakelijke veiligheidsaspecten en hun angst moet worden weggenomen door een passend hulpaanbod. Want juist angst en onzekerheid leiden vaak tot sociale terugtrekking en bevorderen zo eenzaamheid. Maar welk preventief aanbod is belangrijk zodat ouderen zich veilig in het verkeer en in het dagelijks leven kunnen bewegen? De onderwerpen van de actiedag zijn dan ook veelzijdig. Met een breed scala aan regionale partners die niet alleen advies geven, maar ook allerlei verschillende actieve en participerende activiteiten aanbieden, kon een interessante mix van evenementen worden samengesteld. Enerzijds wordt een breed publiek bewust gemaakt van de speciale mobiliteitsbehoeften van ouderen, anderzijds krijgen gezinnen en jongere weggebruikers praktische en nuttige tips.

Zo zal de politie van het district Steinfurt een elektrische fiets simulator ter beschikking stellen en voorlichting geven over veiligheid in het verkeer. Daartoe zullen onder meer geschikte lichtgevende armbanden worden uitgedeeld. Daarnaast zal er gelegenheid zijn om verschillende dagelijkse situaties met rollators te doorlopen op een parcours dat bijvoorbeeld stoepranden of het in- en uitstappen van bussen simuleert. Het consumentenadviescentrum Rheine zal ook voorlichting geven over de gevaren van internet, waarbij veiligheid ook een belangrijk onderwerp is.

Veiligheid in het wegverkeer en op school- en fietspaden is een centraal thema van de mobiliteits- en verkeersplanning in Rheine. De afgelopen jaren hebben verkeersplanologen steeds meer aandacht besteed aan tal van maatregelen om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Van de aanleg van fietspaden, tot het concept van de algemene invoering van snelheidsbeperkingen van 30 km/u en structurele veranderingen, tot de markering van fietspaden, is het zwaartepunt van de verkeers- en mobiliteitsplanning verschoven van autogerichte wegplanning naar duurzame, ecologisch compatibele mobiliteit. Een vermindering van het aantal paaltjes, innovatieve verlichting van gebieden met schrikreacties, regelmatige controles van het voetgangersverkeer en de drempelvrije herinrichting van het marktplein en de busplatforms, die vooral senioren en mensen die slecht ter been zijn ten goede komt, hebben ertoe bijgedragen dat Rheine een stad is geworden met een hoge levenskwaliteit en mobiliteit voor alle groepen mensen.

De programmapunten van de actiedag incl. hands-on activiteiten (ook voor de kinderen) zijn:

 • Ergometerwedstrijd
 • Presentatie van het werk met senioren in Rheine
 • Toegankelijkheid in Rheine
 • Teststations voor scooters, rollators, aandrijfhulpmiddelen voor rolstoelen
 • Advies van de politie / verkeersveiligheid / verkeerspatrouilles
 • E-bikes – bakfietsen
 • Advies over trapliften
 • E-mobiliteit voor rolstoelgebruikers
 • Scooterrijbewijs en rollatorcursus
 • Advies over de gezondheid van de benen
 • Advies over de ziekte van Parkinson
 • Advies over beroerte incl. risicoanalyse beroerte
 • Advies over voeding voor senioren
 • Advies over veiligheid in huis/keyword FakeShops
 • Kindergeheugen
 • Verloting met prijzen ter waarde van meer dan 3000€
 • Lucky code verloting