Nieuws

Programma “Actief leven” onderscheiden met de vernieuwing van het kwaliteitslabel

De goede praktijken van de gemeente Leiria met betrekking tot haar programma’s voor lichaamsbeweging en gezondheid zijn opnieuw erkend door het netwerk van de Gemeenten Vrienden van de Sport, dat het kwaliteitszegel heeft toegekend aan het programma “Viver Activo”, waarmee de aandacht wordt gevestigd op het werk dat Leiria heeft ontwikkeld op het gebied van lichaamsbeweging voor senioren.

Zo heeft het programma “Viver Activo”, in het kader van de door de gemeente Leiria ingediende aanvraag, onlangs zijn kwaliteitscertificering voor programma’s voor lichaamsbeweging voor senioren vernieuwd, waaruit blijkt datde kenmerken van dit programma, het actualiserings- en verbeteringsplan en de resultaten ervan worden erkend.

“Actief leven

Het programma “Actief leven” is specifiek gericht op de oudere bevolking van de gemeente Leiria en heeft tot doel 55-plussers aan te moedigen regelmatig aan sport te doen en hun lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen.De activiteiten worden voorbereid en begeleid door sportprofessionals en gediplomeerde technici, met als doel de verschillende fysieke en motorische capaciteiten te stimuleren en routines en een vorm van socialisatie te creëren voor de seniorengemeenschap van de gemeente Leiria.Het programma, met meer dan duizend regelmatige deelnemers, bevordert een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder dans, gymnastiek, oefenzaal, zwemmen, wateraerobics, Pilates en wandelingen.