Nieuws

Rusland – een land vol tegenstellingen

Lezing door Reiner Schwalb bij de Society for Security Policy in het Dionysianum

Voor de eerste lezing in 2022n nodigt de Vereniging voor Veiligheidsbeleid, afdeling Rheine, u uit voor een lezing van de jarenlange militair attaché in Moskou brigadegeneraal (ret.) Reiner Schwalb op dinsdag 8 maart 2022, om 19.00 uur.

In 1989 viel niet alleen de in 1961 opgetrokken Muur en het IJzeren Gordijn dat Berlijn en geheel Duitsland van elkaar had gescheiden, maar opende zich ook een venster voor wederzijds begrip tussen Oost en West. Het was in dit raam dat de Duitse eenheid in 1990 tot stand kwam. De Sovjet-Unie viel uiteen in verschillende opvolgerstaten. Het Warschaupact implodeerde. Sommige van deze staten zijn thans lid van de NAVO en de EU of trachten zich bij het Westen aan te sluiten.

Vladimir Poetin kwam in 2000 aan de macht na de deels chaotische geboortepijnen van een quasi-democratisch Rusland. De Russische Federatie, als internationaal erkende wettige opvolger van de Sovjet-Unie, trad toe tot de Raad van Europa, zocht nauwere banden met het Westen, maar voelde zich tegelijkertijd bedreigd door een NAVO die steeds meer leden kreeg.

De laatste dagen is gebleken dat Rusland zich steeds meer van het Westen distantieert, gemeenschappelijk overeengekomen waarden in twijfel trekt en een offensief-agressief buitenlands beleid voert. De annexatie van het Krim-schiereiland in 2014 en de huidige ontwikkelingen in en rond Oekraïne zijn voorbeelden van de nieuwe antagonismen.

Hoe agressief is Rusland, wat is de interne situatie in deze staat en welke betekenis heeft dit voor de Duits-Russische betrekkingen?

Welke historische, politieke, economische en geostrategische redenen bepalen de overwegingen van Rusland?

Kan de relatie tussen Duitsland en de Europese Unie en onze grote oosterbuur terugkeren naar een op vertrouwen gebaseerd partnerschap?

Zal ons een nieuwe “Koude Oorlog” bespaard blijven?

Reiner Schwalb zal op 8 maart op deze vragen ingaan, evenals op zijn werk als defensie-attaché in Moskou.

Schwalb ging bij de Bundeswehr na de middelbare school in 1973. Hij studeerde civiele techniek en later politieke wetenschappen in Washington D.C., VS. Brigadegeneraal (ret.) Schwalb heeft talrijke commando-opdrachten bij de strijdkrachten vervuld, stafopdrachten bij de NAVO en bij nationale staven, alsmede bij het Duitse ministerie van Defensie. Hij had onder meer opdrachten bij het Britse Ministerie van Defensie, het Amerikaanse Europese hoofdkwartier in Heidelberg en de NAVO-staf in Norfolk, Virginia, VS.

Van 2011 tot 2018 was hij defensieattaché op de Duitse ambassade in Moskou, wat hem een diep inzicht gaf in de Russische ziel, in de diversiteit van dit reusachtige rijk, maar ook in de Russisch-Duitse betrekkingen.

Ook na zijn meer dan 45-jarige actieve dienst zet Reiner Schwalb zich in deskundigengroepen en bij maatschappelijke activiteiten nog steeds in voor de verbetering van de Duits-Russische betrekkingen.

Deze lezing in het Gymnasium Dionysianum wordt gehouden onder 3G-voorwaarden. Deelnemers dienen hun vaccinatiekaart of bewijs van genezing bij de hand te houden bij de toegangscontrole.

Datum: Dinsdag, 08 maart 2022, 19:00 uur.

Gymnasium Dionysianum, Anton Führer-Strasse 2,

48431 Rheine