Nieuws

Succesvol “Gezond Eten” Programma

Het programma “gezonde voeding” van de gemeente Leiria omvat verschillende acties met een gemeenschappelijk doel: de bevordering van gezonde eetgewoonten!

Tijdens het eerste schooljaar werden in het kader van het programma voor de veralgemening van de verstrekking van schoolmaaltijden 344.052 schoolmaaltijden verstrekt aan leerlingen van de kleuterschool en de eerste cyclus van het basisonderwijs, waarvan 122.732 in de kleuterschool en 221.320 in de eerste cyclus. De schoolfruitregeling zorgde voor fruitdistributie in de 125 openbare scholen, namelijk kleuterscholen en lagere scholen van de eerste cyclus.

De campagne “De voedingsdeskundige gaat naar school” omvatte verschillende activiteiten ter bevordering van gezonde voeding. Op Wereldvoedseldag werd de video “Ik eet gezonde snacks” gepresenteerd, gevolgd door het spel “Trivial of Food”.

Met de activiteit “PAM PARA MIM” werden activiteiten in verband met de classificatie van de voedingsstatus en praktische sessies over voedseleducatie voor het mediterrane voedingspatroon (MAP) uitgevoerd en met de activiteit “Let’s Investigate?” werd de kinderen geleerd om voedseletiketten te interpreteren en het voedsel dat zij in hun lunchbox meenemen te classificeren.
In het kader van het project “Veggies4myHeart” (CiTechCare – Polytechnisch Instituut van Leiria) werden groenten zoals wortelen, komkommers en rode kool besproken en werd het spel “Veggies4myHeart” gespeeld, met als doel bij kinderen een positieve houding ten opzichte van gezonde voeding te ontwikkelen. Ten slotte werd via de activiteit “Ik stuur gezonde tussendoortjes” een digitaal informatieboekje aan de ouders bezorgd, met informatie over de samenstelling van een gezond schoolsnack.

In totaal hebben 689 kinderen in 157 sessies van deze activiteiten geprofiteerd.

Het personeel voerde ook 35 individuele klinische voedingsconsulten met kinderen/studenten en voogden uit en hield toezicht op 12 cafetaria’s van kleuterscholen in de gemeente Leiria, waarbij de kwaliteit van het aan de kinderen verstrekte voedsel werd beoordeeld.

Volgens het raadslid voor Onderwijs en Cultuur, Anabela Graça, weerspiegelen deze cijfers de inzet van de stad voor de bevordering van gezonde eetgewoonten en -praktijken, die volgens haar een educatieve en sociale prioriteit is die wij allen moeten omarmen, zowel op school, thuis als in de gemeenschap.