Naujienos

Aljansas “Rheine išlieka spalvingas”

Ketvirtojo sekmadienio žygis su šūkiu “… nes mažumoms reikia apsaugos!”

Rheine. cpr. aljanso “Rheine bleibt bunt” organizuojamas ketvirtasis sekmadieninis pasivaikščiojimas prasidės gegužės 26 d. 16 val. BornePlatz aikštėje priešais rotušę. Šūkiu “… nes mažumoms reikia apsaugos!” “Caritas” Rheine kreips dėmesį į didėjančią grėsmę mažumoms, kurią kelia dešiniosios ekstremistinės ideologijos ir dešinioji populistinė politika. “Nepalankioje padėtyje esančių gyventojų grupių apsauga ir parama joms yra gerovės valstybės pagrindas”, – sako Caritas darbo grupės Rheine atstovas Klausas Jägeris, pabrėždamas renginio aplinkybes. “Kartu su aljansu “Rheine bleibt bunt” manome, kad socialiniam konsensusui, užtikrinančiam mažumų saugumą ir dalyvavimą, pavojų kelia dešinysis ekstremizmas ir populizmas”, – tęsė K. Jägeris. “Kaip gerovės organizacija esame įsipareigoję padėti tiems, kurie yra ypač priklausomi nuo plataus socialinio solidarumo”, – sako Caritas valdybos narys Dieteris Fühneris. “Nenorime ir neturime leisti, kad tokioms grupėms, kaip neįgalieji, žmonės, patyrę migraciją, ar visuomenės paraštėse atsidūrę žmonės, vėl grėstų nuvertinimas ir marginalizacija. Negalima leisti, kad nacionalistinės ir etninės ideologijos vėl užnuodytų mūsų socialinį klimatą”, – tęsia Fühneris. Aljansas “Rheine bleibt bunt” kviečia Rheine miesto gyventojus aiškiai pasisakyti prieš netoleranciją, segregaciją ir panieką žmogiškumui. Ketvirtojo sekmadienio pasivaikščiojimu Rheine gali dar kartą parodyti, kad šio miesto gyventojai pasisako už įvairialypį ir spalvingą sugyvenimą, gerbia visų žmonių orumą ir gina demokratiją.