Naujienos

Aukos našlaičiams ir socialiniams našlaičiams Tadžikistane

Visoje Vokietijoje nuolatiniai ir savanoriai “Caritas” darbuotojai viešąsias vietas paverčia spindinčiomis šviesos jūromis. Taip jie rodo vilties ir solidarumo pavyzdį žmonėms, kuriems reikia pagalbos čia ir visame pasaulyje. Šiais metais Vokietijos Caritas kvietė aukoti Tadžikistano našlaičiams ir socialiniams našlaičiams.

“Dėmesio centre: kartu našlaičiams ir socialiniams našlaičiams Tadžikistane”, – sakė Caritas generalinis direktorius Dieteris Fühneris savo sveikinimo kalboje turgaus aikštėje.

Tūkstančiai vaikų ir jaunuolių Tadžikistane auga našlaičiais arba socialiniais našlaičiais valstybiniuose globos namuose. Autokratiškai valdomoje šalyje paaugliai pirmiausia mokėsi disciplinos. “Tačiau valstybiniai namai vargu ar parengia juos savarankiškam gyvenimui. Baigę mokyklą ir sulaukę pilnametystės jaunuoliai staiga tampa visiškai savarankiški. Jiems trūksta svarbios patirties, kurią paaugliai natūraliai įgyja šeimos aplinkoje: Kaip užsidirbti pragyvenimui? Kaip tvarkyti namų ūkį, gaminti maistą, valyti ir skalbti? Kokias pareigas turiu kaip mama ar tėtis? Kaip man tvarkytis su savo pajamomis?” Tai klausimai, kurie yra gyvybiškai svarbūs norint išgyventi Tadžikistane, kur vidutinis darbo užmokestis yra 150 eurų per mėnesį. Todėl daugelis buvusių našlaičių tampa benamiais, nusikalsta arba verčiasi prostitucija.

Pasak Fühnerio, dalis pajamų, gautų už parduotas žvakes, taip pat bus panaudota tiesiogiai neįgaliųjų projektams Rheine paremti.

Žinoma, iš tikrųjų žvakės buvo uždegtos ne taip greitai.