Naujienos

Europos komiteto posėdis Rheine”gerame salone

Für zwei Tage tagt der Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes im Morriensaal des Falkenhofes.

Dvi dienas Emsštate lankėsi savivaldybių atstovai iš visos Vokietijos

Rheine. Buvęs Rheinemeras Günteris Thumas daugelį metų buvo Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacijos Europos komiteto pirmininkas. Dabar jis yra šio komiteto garbės pirmininkas.

Būtent Günterio Thumo (nuotraukoje) dėka Europos komitetas jau trečią kartą renkasi Rheine, – sveikinimo kalboje sakė komiteto pirmininkas Raineris Jürgensenas iš Moorrege (Pietų Holšteinas).

Kartu su R. Jürgensenu Emsštate nuo šiandien posėdžiauja apie 30 miestų ir savivaldybių atstovų iš visos Vokietijos.

Meras Dr. Peteris Lüttmannas)(l.) juos šiltai pasveikino miesto “gerojoje salėje” Rheine, Falkenhofe.

Pačioje darbotvarkės pradžioje įvyko pasikeitimas prie šio komiteto vairo: Amtsdirektorius A. D. Raineris Jürgensenas (Rainer Jürgensen) tuo tarpu išėjo į pensiją, todėl palieka komiteto nario ir pirmininko pareigas. Naujuoju pirmininku vienbalsiai išrinktas Thomas Schmidtas (Teltow).

Raineris Jürgensenas (l.) perdavė Europos komiteto pirmininko pareigas Thomasui Schmidtui.

Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacija (DStGB) atstovauja Vokietijos miestų ir savivaldybių interesams. Per 17 asociacijų narių 11 000 didelių, vidutinių ir mažų savivaldybių yra susivienijusios ir susibūrusios į tinklą per DStGB. Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacija veikia nepriklausomai nuo politinių partijų ir be valstybės subsidijų. Narystė jos organuose priklauso nuo rinkėjų balsų per savivaldybių rinkimus.

________________________________________________________

Pagrindinės aplinkybės:

Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacija veikia kaip:

Atstovavimas savivaldybių interesams:Nuolat palaikant ryšius su politinių sprendimų priėmėjais federaliniu lygmeniu ir Europos Sąjungoje bei kryptingai įtraukiant savivaldybėms aktualias temas ir pozicijas į politinių sprendimų priėmimo procesus.

Savivaldybių informacinis tinklas:. Per darbą žiniasklaidoje ir renginius didinant informuotumą ir telkiant politikus bei visuomenę savivaldybių politiniams interesams.

Savivaldybiųveiklos koordinavimo institucija:Nuolatiniam 17 asociacijų narių keitimuisi patirtimi ir informacija.

Savivaldybiųatstovavimo organas:Atstovaujant centrinėse organizacijose, kurios tarnauja savivaldybių interesams arba juos skatina.

Europos komitetas:

Savivaldybių politika ir Europos politika yra tiesiogiai susijusios. Daugiau kaip 60 proc. visų savivaldybėms aktualių įstatymų ir kitų teisės aktų yra nulemti ES. Savivaldybių politikos klausimams didelę įtaką daro ir Briuselis: tai pakankama priežastis Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacijai veiksmingai atstovauti Vokietijos miestų ir savivaldybių interesams Europoje.