Naujienos

“Esame pasiruošę”

Foto Caritas Rheine: Auch das Dach des Caritas-Hauses wird energetisch saniert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Im Bild (v. l.) Willi Elsenheimer (Stabsstelle Bau und Liegenschaften), Alexander Breulmann (Stabsstelle Verbandspolitik und Kommunikation und Ansprechpartner für Klimaschutz und Nachhaltigkeit) und Caritas-Vorstand Dieter Fühner.

“Caritas” asociacija Rheine pirmoji pasirašė nacionalinį kreipimąsi dėl klimato apsaugos ir tvarumo.

Rheine.cpr. tvarumas ir klimato apsauga – tai uždaviniai, kuriuos būtina spręsti artimiausiais metais ir vardan aplinkos bei ateities kartų ateities. Tai ypač aktualu įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, kurios, mažindamos savo anglies dioksido pėdsaką, daro didesnį poveikį nei pavieniai asmenys. Tačiau norint spręsti šiuos klausimus tokiu struktūriniu lygmeniu, reikia planavimo saugumo ir tam tikrų išankstinių sąlygų.

Dėl šios priežasties sprendimus priimantys Katalikų Bažnyčios atstovai, kreipdamiesi į politikus, ragina sudaryti patikimus, taip pat nuolatinius tvarkaraščius, kurie padėtų sumažinti jų pačių anglies pėdsaką. Kreipimąsi kaip pirminiai signatarai pasirašė atsakingi asmenys iš viso iš 34 Caritas asociacijų, Vokietijos Caritas asociacijos, įvairių vyskupijų Caritas asociacijų, taip pat asmenys iš penkių specializuotų Caritas asociacijų ir kiti atsakingi asmenys. Kasdien prie jo prisijungia vis daugiau žmonių.

Caritas Rheine taip pat pasirašė kreipimąsi su antrašte “Esame pasirengę” kaip pirmasis signataras. “Esame pasirengę konkrečiai įgyvendinti klimato apsaugą, imtis būtinų pokyčių ir susitelkti. Tačiau vis dar yra per daug stabdančių pamatinių sąlygų ir dviprasmybių, kurios masiškai stabdo veiksmingą klimato apsaugą”, – sakoma kreipimesi į federalinę vyriausybę ir žemių valdžią. Ypač reikėtų subsidijuoti socialinių įstaigų ir viešųjų pastatų renovaciją, nes pelno nesiekiantys socialinių įstaigų ir paslaugų teikėjai neturi tiek finansinių išteklių ir subsidijų, kad galėtų patys įgyvendinti šią renovaciją.

“Caritas” Rheine taip pat jau kurį laiką stengiasi mažinti savo išmetamo anglies dioksido kiekį. Pavyzdžiui, kai kurie nekilnojamojo turto objektai jau yra kompleksiškai renovuojami siekiant efektyvaus energijos vartojimo. Be to, visur, kur tai techniškai įmanoma ir ilgalaikėje perspektyvoje apsimoka, skatinama fotovoltinių sistemų plėtra”, – aiškina Dieteris Fühneris, vienas iš dviejų Caritas asociacijos Rheine valdybos narių. “Šios priemonės finansuojamos iš laisvų Caritas Rheine rezervų. Tačiau šie rezervai yra riboti, o visų pastatų energetinio modernizavimo perspektyva yra reali tik su papildoma valstybės ar federalinės vyriausybės pagalba”, – sako Caritas valdybos narys Ludgeris Schröeris.

Visi šį kreipimąsi pasirašiusieji ragina politikus į diskusijų centrą įtraukti mokslines išvadas apie klimato katastrofą. Politikai turi teisingai įvertinti faktą, kad klimato katastrofa jau seniai prasidėjo ir kad kasmet dėl karščio, sausrų ar potvynių jau žūsta tūkstančiai žmonių. Be to, klimato kaita jau dabar pasaulio pietuose daro milijardus dolerių siekiančią ekonominę žalą.

Kreipimąsi “Mes pasiruošę” ir visų pirmųjų pasirašiusiųjų sąrašą galima rasti adresu http://www.wirsindbereit.net.