Naujienos

“Savaiminė pjesė – be žodžių”.

Tarpkultūrinių susitikimų centre, Centro S. Antonio

Rheine. cpr. Pjesę pristatyti “tik” vaizdžiai? Jaunuoliai iš Nelsono Mandelos mokyklos parodė, kad gali dirbti Caritas specializuotos migracijos ir integracijos tarnybos projekte Rheine. Kartu su dviem patyrusiomis teatro mokytojomis Sophia Grüdelbach ir jos kolege Sina Plem jaunuoliai per keturias dienas sukūrė spektaklį, kuriam suteikė ypatingą charakterį savo pačių sukurtomis kaukėmis. Projektas vyko antrąją rudens atostogų savaitę Caritas Rheine, Centro S. Antonio tarpkultūrinių susitikimų centre, esančiame Ludwigstraße 9.

Kartu su jaunimu teatro mokytojai parengė kūrybiškas ir įvairias dienas, kad jaunimui būtų suteikta naujų perspektyvų ir patirties galimybių. Pavyzdžiui, jie mokėsi perteikti savo jausmus nejudančiame paveikslėlyje, kurti tarpusavio pasitikėjimą “aklojo” pasivaikščiojimo metu arba pristatyti savo meninius įgūdžius kurdami kaukes. Buvo siekiama stiprinti savąjį “aš”, skatinti jutiminį suvokimą ir bendrumą, mokytis atsipalaidavimo ir susikaupimo pratimų. “Ar bus kitas projektas per kitas atostogas?” – atsisveikindamas klausė entuziastingas projekto dalyvis.

“Šios savaitės pabaigoje jaunuoliai savo tėvams ir broliams bei seserims galėjo pristatyti puikią pjesę be žodžių. Visi buvo kupini pasididžiavimo ir džiaugsmo. Ši savaitė parodė, kad vaidinimas teatre – tai dar vienas būdas mokytis kartu ir būti vieniems su kitais”, – apibendrina savaitę Kevinas Löcke iš Caritas migracijos ir integracijos tarnybos Rheine. Projektas buvo finansuojamas pagal Federalinės šeimos, pagyvenusių žmonių, moterų ir jaunimo reikalų ministerijos veiksmų programą “Catching up with Corona”.