Naujienos

Aukštas apdovanojimas

Dr. Franko Odemaro, medicinos mokslų daktaro, įrašas Bernburgo (Zalė) miesto garbės knygoje.

Dr. Franko Odemaro ilgametė suvereni medicininė veikla ir nenuilstamas atsidavimas pacientams buvo įvertintas įrašant jį į Bernburgo (Zalės) miesto Garbės knygą.

Dr. Odemaras įnešė novatorišką indėlį į Bernburgo kliniką kaip gydytojas, organizatorius ir iniciatorius. Nuo 1982 m. jis dirbo gydytojo asistentu Bernburgo ligoninėje. 1990 m. paskirtas Vidaus ligų klinikos vyriausiuoju gydytoju. Būdamas vyriausiuoju gydytoju, jis suformavo vidaus ligų kryptį, o nuo 2011 m. eidamas medicinos direktoriaus pareigas, prisidėjo prie tolesnio medicinos įstaigos vystymo. Beveik 40 metų išdirbęs Bernburge, 2020 m. pabaigoje jis išėjo į pensiją.

“Jūs užsitarnavote aukštą reputaciją tarp pacientų, kolegų gydytojų ir kitų specialistų. Jūsų reputacija peržengė Bernburgo ribas, o jūs prisidėjote prie Bernburgo ligoninės veiklos”, – pagerbimo ceremonijoje sakė merė Dr. Silvia Ristow.