Naujienos

Savivaldybėje lankėsi Lietuvos šaulių sąjungos atstovai

Nuotraukoje (iš kairės): Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Šarūnas Žukauskas, Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vadas mjr. Mindaugas Milius, šios rinktinės 6-osios kuopos vadas Alvydas Majauskas, 2023 m. lapkričio 22 d. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir administracijos direktorė Dovilė Daudaitė šiandien, lapkričio 22 d., susitiko su Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių (Vilniaus apskr.) 10-osios rinktinės vadu mjr. Mindaugu Miliumi ir šios rinktinės 6-osios (Trakų) kuopos vadu Alvydu Majausku. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės ir Savivaldybės mobilizacijos plane numatyti veiksmai.

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius pastebėjo, kad Lietuvos šaulių sąjungos nariai apsilankė Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse. Nors ši organizacija ir nėra kariuomenės dalis, tačiau atlieka daug svarbių funkcijų, susijusių su savanorystės principais grindžiama pagalba ir parama gyventojams. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Dovilė Daudaitė taip pat padėkojo už apsilankymą, norą bendrauti ir bendradarbiauti.

Mjr. M. Milius ir A. Majauskas pristatė Lietuvos šaulių sąjungos struktūrą, rinktines, kuopas ir būrius. Šiuo metu Trakuose veikia 6-oji kuopa, kuriai priklauso 35 asmenys – suaugusieji, taip pat yra ir jaunųjų šaulių būrys. Vis dėlto prireikus pajėgos gali būti didinamos, telkiant šaulius iš kitų kuopų. Žinoma, laukiama prisijungiant ir naujų narių.

Savivaldybės atstovai domėjosi dėl bendradarbiavimo ekstremalios situacijos atveju kviečiant į mobilizacijos rezervinį sąrašą įtrauktus asmenis, skelbiant visuomenei svarbią informaciją, siekiant išsaugoti kilnojamąsias ir nekilnojamąsias vertybes, organizuojant neginkluotą pasipriešinimą ir kitais atvejais. Vyko produktyvus darbas, abi pusės pristatė realias galimybes, aptarė galimus veiksmus, jų koordinavimą. Džiugu, kad buvo rastos naujos bendradarbiavimo plotmės, sprendiniai ir numatytos bendros veiklos kryptys.

Trakų rajono savivaldybės informacija