Naujienos

Piliečių forumas dėl naujojo “Kümpers” teritorijos planavimo

2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienį, Reino miestas kviečia visus suinteresuotus piliečius į antrąjį viešąjį forumą dėl “Kümpers” teritorijos planų. Planuojant buvusio Hermann Kümpers verpimo ir audimo fabriko teritoriją Reine jau buvo dalyvauta visuomenės diskusijose, po kurių buvo parengta plano koncepcija ir išnagrinėti variantai.

Dabar planuojamame piliečių forume ketinama dar kartą visuomenei pristatyti esamus planavimo variantus, kurie jau buvo pateikti Miesto plėtros, aplinkos ir klimato apsaugos komitetui, ir aptarti esminius klausimus, taip pat pasikeisti nuomonėmis. Susidomėję piliečiai galės su planavimo atstovais aptarti, jų manymu, svarbiausius klausimus, užduoti klausimus ir pateikti pasiūlymus.

Piliečių forumas vyks 2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienį. Ji prasidės 18.00 val. “Bürgerhof Schotthock” viešbutyje Walshagenpark, Lingener Damm 137, 48429 Rheine. Informacijos apie planavimą taip pat galima rasti Reino miesto interneto svetainėje www.rheine.de/kuempersareal.