Naujienos

Šauliai meldžiasi už taiką Ukrainoje

Ein Gruppenfoto auf der Treppe des Falkenhofes.

Tai buvo nuostabi “Allgemeine Bürgerschützengilde 1616 Rheine” šventės “Schützenfest” pradžia. Dėl “Corona” problemų šiemet nebuvo galima surengti tradicinių kranų miesto centre. Vietoj to šauliai ir draugiški “Bürgerschützenverein Dorenkamp” nariai koncertavo priešais Falkenhofą. Šią preliudiją lydėjo Rodde pučiamųjų orkestras, o jos pagrindą sudarė trumpas ekumeninis pamaldumas. Dionizijaus parapijos klebonas Tomas Lemanskis (Thomas Lemanski) savo įspūdingame pamoksle nurodė ryšį tarp šaudymo praeityje ir šiandienos karo Ukrainoje.