Naujienos

Ukrainos pagalbos prašymai

Miestų partnerystės asociacija pradeda paramos kampaniją “Draugai padeda draugams” – Trakams ir miestams dvyniams bus teikiama tiesioginė parama

RHEINE/TRAKAI. “Draugai padeda draugams” – tokiu šūkiu Reino miesto partnerystės asociacija kviečia aukoti lėšas, kad padėtų žmonėms Ukrainoje.

Konkrečiai, miestų partnerystės asociacija nori paremti Lietuvos miestą dvynį Trakus. “Mūsų draugai lietuviai palaiko du partnerystės susitarimus su Lužko ir Ivano-Frankivsko miestais Ukrainoje. Šiems miestams, esantiems apie 400 km į vakarus nuo Kijevo, turi būti teikiama pagalba. Šie pervežimai taip pat bus organizuojami kartu su Lenkijos Košalino miestu.

“Esame įsitikinę, kad galime labai tikslingai ir veiksmingai padėti”, – sako Reino miesto partnerystės asociacijos pirmininkas Reineris Wellmannas. Kartu su Borne, Bernburgo ir Leirijos miestais dvyniais Reino gyventojai nori organizuoti tarptautinę pagalbą dvynių šeimoje.

Tiek meras, tiek Dvynių asociacija užmezgė ryšius su Trakų miesto administracija, kad būtų suteikta kuo konkretesnė pagalba. Remiantis Trakų miesto informacija, šiuo metu labiausiai reikia generatorių, termo antklodžių, miegmaišių, ilgalaikio maisto (metalinių skardinių), kompiuterinės įrangos (įskaitant spausdintuvus) ir pirmosios pagalbos rinkinių. Reino pagalba skirta tam, kad Trakų miestas dvynys galėtų kuo greičiau nupirkti šias pagalbos prekes ir nugabenti jas į Ukrainą.

“Didesnę siuntą jau išsiuntėme į mūsų miestus dvynius”, – vakar sakė Trakų mero darbuotoja Evelina Sochienė. “Šiandien iš Luzko gavome pagalbos skambutį, kad skubiai reikalingi vaistai”, – tęsė Sočienė. Tam galėtų būti panaudotos ir Reino dovanos. Nuo praėjusio ketvirtadienio Trakuose globojama 50 vaikų, atvykusių iš Ukrainos be tėvų. “Dėl to mums čia dabar visą parą tenka didžiulis krūvis. Esame dėkingi už bet kokią pagalbą”, – tęsė Evelina Sochienė.

Aukas prašoma pervesti į savivaldybės sąskaitą Nr. IBAN DE 65 4035 0005 0000 0642 53, esančią Stadtsparkasse Rheine. Raktinis žodis: “Donorystės kampanija Ukrainoje”.

Paprašius bus išduodami aukų kvitai.

Miestų susigiminiavusių miestų asociacija, suderinusi su Trakų rajono savivaldybe, pateiks ataskaitą apie pagalbos pervežimus ir dovanotų lėšų panaudojimą.