Naujienos

apklausta 6 800 namų ūkių

Surašymas vėl vyks naujaisiais metais. Bernburgo (Zalės) gyventojų surašymo biuras yra atsakingas už 6 800 namų ūkių Alslebeno, Bernburgo, Ilberstedto, Könnerno, Nienburgo ir Plötzkau miestuose apklausą, pranešė Bernburgo miestas. Apklausos vyks nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki liepos pabaigos.

Apklausos procedūra grindžiama registru, todėl apklausti reikia tik apie dešimt procentų gyventojų, sudarant vadinamąsias namų ūkių imtis. Tačiau tai netaikoma nakvynės namams ir bendrojo naudojimo būstams, kuriuose dėl didelės fluktuacijos bus atliekamas išsamus tyrimas, nes bendrojo naudojimo būstuose (pvz., pataisos įstaigose) įstaigos administracija privalo pateikti informaciją gyventojų vardu.

Be to, Saksonijos-Anhalto žemės statistikos tarnyba atlieka pastatų ir būstų surašymą, kurio metu internetu apklausiami butų ir gyvenamųjų pastatų savininkai arba valdytojai.

Iš papildomų namų ūkių imčių surinkti duomenys naudojami nustatant oficialius gyventojų skaičius, kurie yra svarbūs finansinio išlyginimo ar rinkimų apygardų suskirstymo tikslais; jais taip pat remiamasi priimant politinius sprendimus savivaldybėse (pvz., reikia daugiau mokyklų ar senelių namų).

Be registrų duomenų, kai kurių respondentų prašoma pateikti socialinius ir demografinius duomenis (galbūt internetu), kurių nėra registruose; tai, pavyzdžiui, informacija apie išsilavinimą ir profesiją.

Apklausos vyks nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki liepos pabaigos.

Apklausos metu vadinamasis apklausos pareigūnas ir (arba) apklausėjas užsiregistruos namų ūkyje, pateikdamas skelbimo kortelę ir nurodydamas datą.

Jei reikia, susitikimus galima perskirti (apklausėjas palieka telefono numerį).

Apklausos pareigūnas privalo palaikyti kuo trumpesnį kontaktą, laikytis tinkamo minimalaus atstumo ir higienos taisyklių bei prisistatyti neprašomas. Apklausos pareigūnai yra apmokyti apklausos agentūros ir privalo laikytis konfidencialumo. Užpildyti apklausos dokumentai registruojami apklausos biure ir elektroniniu būdu perduodami Federalinei statistikos tarnybai. Ten asmens duomenys kuo greičiau ištrinami ir analizuojami anonimiškai.