Nieuws

Twente samen in strijd tegen ondermijni

In april hebben de samenwerkende overheidsinstanties in Twente extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Ook in gemeente Borne deden samenwerkende overheidsinstantie controles. In totaal werden 13 bedrijven in de gemeente bezocht waarbij vooral overtredingen met vergunningen en brandveiligheid werden geconstateerd. Tijdens gezamenlijke controles en acties was er aandacht voor ondermijning, maar werd er ook gekeken naar veiligheid en wet- en regelgeving op het gebied van leefbaarheid. Zo waren er onder meer diverse horecacontroles, gebiedscontroles op bedrijventerreinen, garageboxcontroles en controles op illegale prostitutie.

Van ondermijning is sprake als de illegale onderwereld zich mengt met de legale bovenwereld, zoals criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten. Gemeenten, politie, Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland, douane, Provincie Overijssel, het Openbaar Ministerie, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de Kansspelautoriteit, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Sociale Recherche Twente, Brandweer Twente en Omgevingsdienst Twente werkten tijdens de verschillende acties intensief samen.

Controles

Tijdens de actieweken bundelen de verschillende gemeenten en instanties hun expertise en capaciteit om als één overheid op te kunnen treden. Sander Schelberg, burgemeester van de gemeente Hengelo en regionaal portefeuillehouder ondermijning benadrukt het belang van de regionale samenwerking: “Ondermijnende criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Door het bundelen van de kennis en expertise van alle samenwerkingspartners bereiken we samen meer. Bovendien kunnen we in Twente voorkomen dat criminaliteit zich verplaatst door hier zoveel als mogelijk gezamenlijk in op te trekken.’’

  • De overtredingen leiden in een aantal gevallen tot directe sancties of tot hercontroles.
  • Bij een controle op bewoning van panden en kamerverhuur bleek op meerdere adressen de BRP-registratie niet te kloppen. Mensen die er wonen en niet staan ingeschreven, of mensen die er niet wonen maar wel op het adres staan ingeschreven. Bij meerdere adressen is er aanleiding voor vervolgactie of nader onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van het doorgeven van zorgsignalen aan een gemeente of aanschrijven van de verhuurder in verband met slecht verhuurderschap.

Ondernemers en particulieren spelen een belangrijke rol in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bij signalen kunnen zij contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Een melding maken kan ook bij de gemeente via

Vervolgonderzoeken

De actieweek leidt tot verschillende vervolgonderzoeken. De betrokken instanties controleren komende tijd de informatie die verkregen is tijdens de controles. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit bijvoorbeeld handhavingsacties en bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen).

Ondermijningsmarkt

Wil je meer weten over ondermijning? Kom dan op 23 mei tussen 14.00 uur en 20.00 uur naar de Ondermijningsmarkt op het Rheineplein. Diverse partners (o.a. Douane, Politie, React, Belastingdienst, RIEC, Meld Misdaad Anoniem, Kenniscentrum Mensenhandel) zullen laten zien en uitleggen waar zij zich inzetten om ondermijning te voorkomen.