Nieuws

Alle Bornse Dromen gebundeld

Gemeente Borne maakt een passende Omgevingsvisie voor Hertme, Zenderen en Borne. Deze omgevingsvisie beschrijft hoe we, met elkaar, vinden dat onze leefomgeving eruit zou moeten zien. De inwoners van gemeente Borne hebben daarom dit voorjaar, tijdens de Bornse Dromen Dagen hun inbreng, unieke ideeën en aandachtspunten laten horen. Het resultaat van al deze dromen mag er zijn en is nu gebundeld een (online) boekje. Dit boekje is te vinden op de website van de Bornse Dromen Dagen.

Ruim achthonderd dromen vormen nu de input voor de Omgevingsvisie Borne. De gemeente gaat er nu mee aan de slag. Begin 2024 vinden gesprekken met de gemeenteraad plaats met de  over de verschillende thema’s zoals mobiliteit, duurzaamheid, cultureel erfgoed, openbare ruimte etc. De resultaten van die gesprekken leiden tot een ontwerp-omgevingsvisie waarna de formele vaststellingsprocedure begint. De Omgevingsvisie is een dynamisch proces en kan door beleidswijzingen aangepast worden.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie die gemeente Borne nu maakt is een gevolg van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht wordt. Deze wet is gemaakt om de samenhang in de aanpak van de leefomgeving te verbeteren. Ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Openingstijden publieksbalie
(op afspraak)

maandag: 12.30 – 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur
woensdag: 9.00 – 16.30 uur

U kunt online een afspraak maken via deze link of telefonisch via T. 14 074.

Wij vragen u ter inzage gelegde stukken digitaal in te zien. Stuur hiervoor een mail met de naam van het document dat u wilt bekijken naar:
. U ontvangt dan van ons een pdf van het door u opgevraagde document.