Nieuws

Gemeenteraad akkoord met oplossing sport- en kindcentrum in Borne-West

De gemeenteraad van Borne heeft dinsdag 11 juli ingestemd met het nieuwe plan voor het sportcentrum en het kindcentrum in Borne-West. Ook stemde de gemeenteraad in met de tijdelijke voorzieningen voor de sport. Op de huidige locatie op ’t Wooldrik komt het nieuwe sportcentrum en aan de Anemoon wordt het kindcentrum gevestigd. Het kindcentrum wordt het nieuwe onderkomen voor de Jan Ligthartschool, basisschool ‘t Oldhof, kinderopvang ‘Duimelot’ en de ‘Samen naar school’-klas van de Stichting ‘Kids Vooruit’ en Brigantijn.

Wethouder Vermorken: “Ik ben zeer verheugd met het akkoord vanuit de raad. Met instemming op dit plan kunnen we nu stappen maken waarbij we gaan bouwen aan toekomstbestendige sport- en onderwijsvoorzieningen in Borne-West. We houden hierbij goed de regie zodat we de keuzes en kosten die tijdens de opeenvolgende fases worden gemaakt kunnen beheersen. We verwachten op deze manier zo snel mogelijk tot realisatie over te gaan.”

Over het sportcentrum
Om risico’s te vermijden wordt het sportcentrum losgekoppeld van het zwembad waardoor twee fysieke gebouwen op het terrein ontstaan. Het zwembad blijft uiteraard behouden en krijgt een nieuwe entree. In verband met de hoge renovatiekosten en de forse onderhouds- en exploitatielasten wordt hal 2 gesloopt na oplevering van het nieuwe sportcentrum. Het nieuwe sportcentrum zal zo gepositioneerd worden dat het van alle kanten benaderbaar is.

“Op dit moment wordt gestart met de architectenselectie. In september wordt het ontwerpproces opgestart. Bij dit proces worden de sportverenigingen nauw betrokken. De verwachting is het nieuwe sportcentrum na de zomer van 2026 in gebruik te kunnen nemen.” vervolgt wethouder Vermorken.

Het nieuwe sportcentrum bestaat uit twee grote sporthallen, een beachhal, een sportcafé en andere ruimtes, bijvoorbeeld voor een fysio en een dans- en vechtsportruimte. 

Kindcentrum
Voor het kindcentrum aan de Anemoon is Brigantijn bouwheer. Dat betekent dat Brigantijn opdracht geeft aan de architect, de aanbesteding regelt, gunning verleent aan de aannemer en vervolgens de opdrachtgever is van de aannemer. 

Tijdelijke accommodatie sport 
Tot het nieuwe sportcentrum in gebruik genomen kan worden blijft de blaashal (zogeheten dome) als tijdelijke accommodatie dienen voor de sporters, samen met hal 2. De blaashal wordt niet aangekocht, de gemeente blijft tot die tijd de blaashal huren. 
De blaashal krijgt later dit jaar wel een nieuwe sportvloer. Ook wordt er werk gemaakt van betere kleed- en sanitaire voorzieningen bij de blaashal. 

Hal 2 en het daarbij behorende gymzaaltje worden opgeknapt, zodat daar de komende jaren goed en veilig gesport kan worden. Het sportcafé komt daar ook in beperkte vorm terug en er komt een berging voor alle materialen die nu nog in de gang staan.

Ook de buitenruimte wordt opgeknapt. Inmiddels is er al een trapveldje aangelegd. Onlangs zijn de doeltjes geplaatst en hier kan vanaf nu weer spontaan een potje gevoetbald worden door de Bornse jeugd.