Nieuws

Ook Rheine werkt aan een duurzame stad

Drie jaar geleden heeft het Partnercomité Borne Rheine in een kleine conferentie aan partners uit Rheine uitgelegd hoe in Borne wordt gewerkt aan een duurzame toekomst. Opgehouden door de Corona epidemie nodigde de Stadt Rheine ons op 2 februari jl. uit om van haar kant de ontwikkeling naar een duurzaam Rheine te schetsen. Wij waren daartoe te gast bij de firma DEOS AG in Rheine, gespecialiseerd in klimaatbeheersing van met name bedrijfsgebouwen en kantoren. Als gasten uit Borne werd de Bornse delegatie, waarbij ook wethouder Geerdink zich aansloot, allereerst verrast door de mededeling dat deze firma verantwoordelijk was voor de klimaatbeheersing bij het nieuwe Kindcentrum De Horsten in de Bornsche Maten

Stadt Rheine

Namens de Stadt Rheine schetste mevrouw Milena Schauer (Beigeordnete in Rheine – een functie die vergelijkbaar is met wethouder) de meest recente ontwikkelingen in het lokale beleid m.b.t. duurzaamheid. Onder aansturing van de landelijke politiek heeft Rheine de uitdaging aangenomen om op een aantal fronten doelstellingen te realiseren m.b.t. CO2- en stikstofreductie. Daarbij wordt actief gestuurd op een aantal speerpunten:

 • Grootstedelijke bouwprojecten, zowel nieuwbouw als verbouw en renovatie;
 • Introductie van intelligente systemen van energiebewaking, zowel voor individuele huishoudens als bij grootverbruikers;
 • Duurzame planologische ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een voormalig kazerneterrein (in deze nieuwe wijk worden slechts drie grotere parkeerplekken gerealiseerd. Bewoners krijgen bijvoorbeeld een soort OV-kaart en leenfietsen, parkeren voor de deur is niet meer mogelijk.);
 • Mobiliteit – aanleg fietspaden, verkeersplanning, introductie van deelsystemen voor vervoersmiddelen;
 • Masterplan Groen: er wordt een fonds ingericht waarin jaarlijks %1,- per inwoner wordt gestort om bomen te planten;
 • Hernieuwbare energie: zonne- en windmolenparken.

  Dit alles is ingebed in een catalogus van beleidsmaatregelen, waarvoor jaarlijks een budget van €250.000,= beschikbaar is.

Ondersteuning voor het bedrijfsleven in Rheine

In Rheine is de Entwicklungs- un Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) actief, een organisatie van en voor het bedrijfsleven. Door de EWG wordt op allerlei manieren ondersteuning verleend aan het lokale bedrijfsleven, o.a. bij het verduurzamen van bedrijfsprocessen en energiebeheersing. Namens de EWG schetst Ingo Niehaus de te bereiken doelen en de mogelijkheden die geboden worden. Dat raakt bijvoorbeeld het bedrijfsbeleid m.b.t:

 • Investeringen en de marktpositie;
 • Gemeenschappelijk gebruik van gebouwen;
 • Netwerkontwikkeling en communciatiestrategiën;
 • Ondersteuning bij de binnenstadsontwikkeling (m.n. richting MKB);
 • Ondersteuning bij subsidieverwerving;
 • City marketing.

DEOS AG

Tenslotte worden vanuit de firma DEOS AG de mogelijkheden geschetst die dit ultramoderne bedrijf kan bieden bij het verbeteren en beheersen van het klimaat binnen bedrijfsgebouwen en kantoren.

De diverse presentaties zijn via onderstaande link te downloaden.

https://filesystem.deos-ag.com/index.php/s/wTk3nAsMWSzCCqB