Nieuws

Twentse Waterweek 11 t/m 19 juni 2022

Lees voorFocus02 juni 2022

Tijdens de Twentse Waterweek van 11 t/m 19 juni 2022 staat Twente in het teken van water; op allerlei locaties worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud rondom het thema water. Zo ook in de gemeente Borne. Van rondleidingen en demonstraties tot acties en bijeenkomsten. Doel van de Twentse Waterweek is het water- en klimaatbewustzijn van inwoners, ondernemers en bestuurders vergroten en inzicht geven in wat je zelf kunt doen.

Door het extreem warme weer van de laatste weken ervaren we de gevolgen van klimaatverandering. Met de Twentse Waterweek willen we het waterbewustzijn van inwoners, ondernemers en bestuurders dan ook vergroten en inzicht geven in het feit dat iedereen zijn eigen steentje bij kan dragen aan een beter klimaat.

Twentse Waterweek van 11 t/m 19 juni 2022
Gemeente Borne organiseert, in samenwerking met Twente Milieu en het waterschap Vechtstromen, verschillende activiteiten tijdens de Twentse Waterweek:

Zaterdag 11 juni van 10.00 tot 12.30 uur:    Bezoek Bergbezinkbassin Oostermaat te Borne
Maandag 13 juni van 10.00 tot 12.30 uur:   Bezoek aan rioolinspectiewagen (bedrijventerrein Twente milieu Wegtersweg)
Dinsdag 14 juni van 10.00 tot 12.30 uur:      Openstelling hoofdgemaal Van Speijkplein te Borne
Woensdag 15 juni van 10.00 tot 12.30 uur:  Demonstratie waterpasserende verharding Tuinlaan Bornsche Maten
Donderdag 16 juni van 10.00 tot 12.30 uur: Openstelling hoofdgemaal Van Speijkplein te Borne

Op de website www.groenblauwtwente.nl staat een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Twentse Waterweek in alle gemeenten. Hier vind je ook meer informatie over de activiteiten en kun je je aanmelden, mocht dat nodig zijn.

Initiatief van Twents waternet
De Twentse Waterweek is een initiatief van Twents waternet: een professioneel netwerk van 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en de partners provincie Overijssel en Vitens. De overtuiging is ‘samen slimmer met water’. Belangrijke aandachtspunten binnen de samenwerking zijn kostenbeheersing, bijdragen aan een prettige leefomgeving en innovatie op het gebied van water.