Nieuws

Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport dat is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis.

Gemeente Borne gaat nu met de samenwerkingspartners verder met het uitwerken van de ideeën uit het verkenningsrapport. Het project is onderdeel van het landelijke pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie langs rijkswegen’ in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees verder op https://www.energievanborne.nl/nieuws/duurzaamheidsroute-a35-kan-energie…