Nieuws

Eerste Oekraïense vluchtelingen komen aan bij De Zwanenhof

Vorige week werd bekend dat het college van burgemeester en wethouders Maria Mediatrix beschikbaar stelt als opvanglocatie voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Daarnaast is er een particulier initiatief bij de Zwanenhof aan de Retraitehuisweg in Zenderen. Vandaag worden daar de eerste vluchtelingen verwacht.

Het gaat waarschijnlijk om vierendertig vluchtelingen die op initiatief van een aantal ondernemers uit Borne, Bornerbroek en Almelo zijn opgehaald uit Polen. In eerste instantie zou deze eerste groep mensen begin volgende week aankomen. “De Zwanenhof is echter nagenoeg gereed en het enthousiasme van de initiatiefnemers is zo groot. Ze zijn alvast met hulpgoederen vertrokken en komen nu terug met vluchtelingen. Hoewel er organisatorisch nog één en ander geregeld moet worden, kunnen de vluchtelingen in ieder geval warm worden ontvangen”, aldus wethouder Martin Velten. “Dat is voor nu het belangrijkste.”

De Veiligheidsregio Twente (VRT) zet zich samen met de gemeente in voor de inzet van tolken en het verstrekken van informatiepakketjes voor zowel de volwassenen als de kinderen (kleurplaten bijvoorbeeld). Donderdag 17 maart is er in het Kulturhus tevens een bijeenkomst vanuit Wijkracht voor alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld via . Samen met hen wordt gekeken waarin ook de vrijwilligers zouden kunnen ondersteunen.

Gefaseerde instroom


Voor de opvang van oorlogsvluchtelingen houdt de gemeente een bandbreedte aan van 250 tot 350 vluchtelingen in de gemeente Borne. Dit is inclusief de opvang bij de Zwanenhof, waar plek is voor ongeveer 80 vluchtelingen. Daarbij is rekening gehouden met gefaseerde instroom, onder andere vanwege aanpassingen aan Maria Mediatrix en ook de organisatie daar omheen.

Opvang Maria Mediatrix


Op dit moment wordt op het terrein van Maria Mediatrix hard gewerkt om ook op die locatie zo snel mogelijk te kunnen starten. Mogelijk kunnen we daar eind volgende week de tweede groep vluchtelingen ontvangen. In eerste instantie zal het waarschijnlijk gaan om ongeveer 80 vluchtelingen. “Uiteraard moeten de slaap- en woonvertrekken op orde zijn, maar omdat het veelal gaat om vrouwen en kinderen, moeten ook de veiligheid en zaken als verlichting en speelfaciliteiten worden geborgd. Daarnaast zijn we in goed overleg met basisschool De Horizon in Hengelo over hoe zij de kinderen onderwijs kunnen bieden en hebben we afspraken gemaakt met de Bornse huisartsen over het bieden van medische zorg.”

Organisatorisch zijn er dus veel voorbereidingen nodig. Gemeente Borne staat dan ook voor een forse opgave. Velten: “Zoals eerder gezegd is een krachtige coördinatie en uitvoering, in combinatie met een goede samenwerking met lokale teams en vrijwilligersinzet, daarom van groot belang. Daar maken we ons met z’n allen hard voor. Onze waardering gaat dan ook uit naar iedereen die meewerkt: de initiatiefnemers van De Zwanenhof, de VRT, de gemeente, de vrijwilligers, etc. Allemaal werken we samen aan een goede opvang van vluchtelingen in Borne. Hartverwarmend!”