Nieuws

Energietoeslag voor lage inkomens

Het kabinet heeft 10 december bekendgemaakt dat mensen met een laag inkomen een extra tegemoetkoming ontvangen, van ongeveer € 200,-, om zo de stijgende energieprijzen te kunnen betalen. Dit komt bovenop de eerder toegezegde verlaging van de energiebelasting, die voor iedereen geldt. De gemeenten voeren deze extra energietoeslag uit.

De gemeente Borne krijgt nog informatie van het rijk over deze toeslag, waarna zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling wordt gemaakt. Dan is duidelijk wie van de regeling gebruik kan maken en hoe de toeslag uitgekeerd zal worden.

Update 14 maart 2022
Het kabinet heeft vrijdag 11 maart besloten dat de eenmalige energietoeslag wordt verhoogd van € 200,- naar € 800,-. Zo worden mensen met een inkomen rond bijstandsniveau beter geholpen bij het opvangen van de hogere energierekening. De gemeente Borne is in afwachting van de inhoud van de uitvoeringsregels. Als deze bekend zijn, wordt dit gecommuniceerd en kunnen we starten met het uitbetalen van de toeslag.