Nieuws

Aviaire influenza ontdekt op pluimveebedrijf

In Bentelo (gemeente Hof van Twente) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden de kippen geruimd. Het pluimveebedrijf naast het besmette bedrijf is preventief geruimd. Pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer worden getest op vogelgriep. Er geldt onmiddellijk een vervoersverbod in een gebied van tien kilometer rond de getroffen pluimveeboerderij. Dit vervoersverbod geldt ook voor de gemeente Borne. Bovendien zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden ook voor hobbyfokkers!

Vogelgriep is een dierziekte die zeer besmettelijk en gevaarlijk is voor kippen, kalkoenen en eenden. Om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, neemt de regering strenge maatregelen zoals een vervoersverbod en bemonstering van pluimveebedrijven in de regio. Het vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en oud strooisel, maar ook voor andere dieren en dierlijke producten van bedrijven met commercieel gehouden pluimvee.

De nationale opslag- en afschermingsverplichting is nog steeds van kracht. Dit geldt voor commercieel gehouden vogels. Voor niet-commercieel gehouden bedreigde vogels (de hobbymatig gehouden pluimveehouders, zoals kinderboerderijen en eigenaars van hobbyvogels (zoals duiven en parkieten) en kippen) geldt een afschermingsplicht. Dit moet zoveel mogelijk worden gedaan om te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Uit voorzorg en vanwege de situatie in Bentelo is het raadzaam dat hobbyboeren de vogels nu ophokken. Op de Website van de NVWA vindt u meer informatie over hoe u dit het beste kunt doen. Er is ook een verbod op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Verplichting tot melding
Voor houders van legkippen, fokdieren, slachtkuikens en eenden gelden strengere rapportagevoorschriften. Pluimveehouders moeten hun uitval van pluimvee melden bij de NVWA, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Bron:
http://www.borne.nl/vogelgriepbentelo