Renginiai

Apdovanotas Vytauto medaliu

Kunigaikščio Vytauto Didžiojo medaliais bus apdovanoti nusipelnę trakiečiai, daug prisidėję prie Trakų rajono savivaldybės kultūrinio, socialinio ir ekonominio vystymosi spartinimo. Nominacijos bus įteiktos iškilmingame renginyje, skirtame Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Kaip ir kasmet, kandidatai buvo siūlomi iki sausio 5 d. Kandidatai apdovanojami už pasiekimus šiose srityse:

 • • Verslo plėtra, darbo vietų kūrimas, didesnis užimtumas
 • • Žemės ūkio pasiekimai ir kaimo plėtra
 • • Švietimo naujovės ir aktyvi, kūrybiška švietimo veikla
 • • Bendrosios gyventojų kultūros ugdymas, etnokultūrinių tradicijų skatinimas
 • • Tautinių mažumų kultūros plėtra ir kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimas
 • • Socialinės infrastruktūros plėtra
 • • Sveikatos priežiūros plėtra ir sveikos gyvensenos skatinimas
 • • Sėkmingas nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis ir aplinkos kokybės gerinimas
 • • Kūno kultūros ir sporto plėtra
 • • Kita socialinė veikla
 • • įvairialypę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą

Visose išvardytose srityse yra trys trečiojo laipsnio, du antrojo laipsnio ir vienas pirmojo laipsnio apdovanojimas.