Naujienos

“Griežtai smerkiame visas terorizmo ir smurto formas”

Integracijos tarybos pareiškimas Rheine dėl padėties Artimuosiuose Rytuose

Toliau pateikiamas pareiškimas ką tik paskelbtas Rheine miesto Integracijos tarybos “Facebook” puslapyje:

Padėtis Artimuosiuose Rytuose ir reakcija į ją Vokietijoje bei visame pasaulyje nepalieka mūsų visų abejingų. Esame giliai sukrėsti, kad per šį niokojantį smurto protrūkį žuvo tiek daug nekaltų žmonių. Integracijos taryba griežtai smerkia visų formų terorizmą ir smurtą. Dėl išpuolių Izraelyje ir civilių gyventojų bombardavimo Palestinoje labai apgailestaujame ir reiškiame didelę užuojautą nekaltoms aukoms bei jų šeimoms.

Integracijos taryba griežtai smerkia visų formų antisemitizmą, prieš musulmonus nukreiptą rasizmą ir mizantropiją. Integracijos taryba taip pat atsiriboja nuo bet kokios formos antisemitinės agitacijos ir pasisako už pagarbų sambūvį.

Artimųjų Rytų konfliktas yra nepaprastai sudėtingas klausimas, kuris jau 75 metus skaldo tarptautinę bendruomenę. Kiekvieną kartą jam paaštrėjus, kaip šiuo metu, visame pasaulyje, taip pat ir čia, Europoje ir Vokietijoje, kyla prieštaringų diskusijų, protestų ir demonstracijų. Mes ir toliau pasisakome už taikų kultūrų sambūvį ir nesmurtinį sambūvį.

Esame atsakingi už tai, kad visi piliečiai laikytųsi humaniškumo, pagarbos ir taikaus sambūvio principų Rheine. Visada stengsimės užtikrinti, kad visi žmonės būtų gerbiami ir su jais būtų elgiamasi sąžiningai, nepriklausomai nuo jų kilmės, religijos ar politinių įsitikinimų.

Būdami tiltų statytojai ir įsipareigoję integracijos ir taikos Rheine veikėjai, savo pagrindine užduotimi laikome raminti nuotaikas tokiu sudėtingu metu ir padėti sukurti darnią ir taikią sistemą.