Naujienos

Griovimas iš užpakalio

Dabar buvusi Hertie dykvietė nuo Herrenschreiberstraße sulyginti su žeme.