Nieuws

Onze Schotthock – Op goed nabuurschap

Feestelijke opening op woensdag 07 februari

RheineDe toekomst van Schotthock staat centraal. Tot nu toe zijn er 23 maatregelen geformuleerd voor de herinrichting en herinrichting van de wijk en de eerste projecten worden al uitgevoerd. Reden genoeg om dit op woensdag 7 februari vanaf 17.30 uur in het Ludgerusforum samen met de burgers te vieren en de vorige en volgende stappen van de wijkontwikkeling toe te lichten. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

“Van de in totaal 23 maatregelen krijgen de eerste projecten langzaam vorm,” meldt Sebastian Mecklenburg, de stadsplanner die verantwoordelijk is voor de wijk op Rheine. Eind augustus 2023 heeft de districtsregering van Münster de eerste subsidieaankondiging gedaan voor de start van de projecten. De Schotthock is daarmee officieel opgenomen in de stadsontwikkelingsfondsen van de staat; als eerste stap heeft de stad Rheine € 1.066.000 subsidie gekregen via het programma “Sociale cohesie”.

Maar wat is er precies gepland voor de Schotthock in 2024? Mecklenburg legt uit: “Er komt een buurtbeheerteam en een buurtarchitect. Zij zullen zich bezighouden met de behoeften van de mensen en samen met hen projectideeën ontwikkelen. Op deze manier worden mensen betrokken bij het creëren van een levendige buurt voor iedereen. Als centraal contactpunt zal het buurtbeheerteam het aanspreekpunt zijn voor alle bewoners en met hen samenwerken om de thema’s van het geïntegreerde stadsontwikkelingsconcept tot leven te brengen. De buurtarchitect zal ook eigenaren van panden ondersteunen met advies en ideeën voor het opknappen van panden. Beiden zullen zichtbaar zijn in het Schotthock en kantooruren op locatie hebben.

Er wordt ook een haalbaarheidsstudie voor het wijkcentrum gepland om een aantrekkelijke overleg- en ontmoetingsruimte voor de bewoners van Schotthock te creëren. Er zijn ook groene ruimtes en nieuwe boomaanplant gepland voor de wijk. “En natuurlijk willen we ook zorg dragen voor het imago van de wijk. Samen met alle bewoners en een gespecialiseerd bureau willen we de positieve en mooie kanten aan de buitenwereld laten zien en het gevoel van eigenwaarde binnen de wijk versterken,” besluit Mecklenburg.

Foto: Copyright Kreis Steinfurt