Nieuws

Alliantie “Rheine blijft kleurrijk”

Vierde zondag lopen onder het motto “… omdat minderheden bescherming nodig hebben!”.

Rheine. cpr. De vierde zondagswandeling georganiseerd door de alliantie “Rheine bleibt bunt” start op 26 mei om 16.00 uur op BornePlatz voor het stadhuis. Onder het motto “… omdat minderheden bescherming nodig hebben!” zal Caritas Rheine de aandacht vestigen op de toenemende bedreiging van minderheden door extreemrechtse ideologieën en rechts-populistisch beleid. “De bescherming en ondersteuning van achtergestelde bevolkingsgroepen is de kern van de welvaartsstaat”, zegt Klaus Jäger, woordvoerder van de Caritas-werkgroep Rheine, die de achtergrond van het evenement benadrukt. “Samen met de alliantie “Rheine bleibt bunt” zijn wij van mening dat de sociale consensus die de veiligheid en participatie van minderheden garandeert, in gevaar wordt gebracht door rechts-extremisme en populisme,” vervolgt Jäger. “Als welzijnsorganisatie zetten wij ons in voor mensen die bijzonder afhankelijk zijn van brede maatschappelijke solidariteit”, zegt Caritas-bestuurslid Dieter Fühner. “We willen en mogen niet toestaan dat groepen zoals mensen met een handicap, mensen met een migratiegeschiedenis of mensen aan de rand van de samenleving opnieuw worden bedreigd met devaluatie en marginalisatie. Nationalistische en etnische ideologieën mogen nooit meer ons sociale klimaat vergiftigen,” vervolgt Fühner. De alliantie “Rheine bleibt bunt” roept de burgers van de stad Rheine op om een duidelijk signaal af te geven tegen intolerantie, segregatie en minachting voor menselijkheid. Met de vierde zondagswandeling kan Rheine opnieuw laten zien dat de inwoners van deze stad staan voor een divers en kleurrijk samenleven, de waardigheid van alle mensen respecteren en de democratie beschermen.