Nieuws

Verjaardag met een hart

  1. Klaus Pilz zamelt 800 euro in voor de voedselbank Rheine
  2. Rheine. cpr. Klaus Pilz en zijn vrouw Irma hebben iets heel speciaals bedacht voor zijn 80e verjaardag. In plaats van cadeaus willen ze donaties inzamelen voor de Rheiner Tafel. Het echtpaar vindt het belangrijk om samen te werken in de gemeenschap en mensen te helpen die het het hardst nodig hebben. “We hadden niet verwacht dat we met het feest in totaal 800 euro zouden ophalen,” zeggen Irma en Klaus Pilz blij als ze op 8 januari de donatie overhandigen aan de Rheiner Tafel. De medewerkers van Rheiner Tafel zijn dankbaar voor de gulle donatie. Het zal helpen om de lopende kosten van de voedselbank te dekken en ervoor zorgen dat mensen in nood ondersteund kunnen blijven worden.