Nieuws

Europa Commissie vergadert in Rheine’s “goede salon

Für zwei Tage tagt der Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes im Morriensaal des Falkenhofes.

Gemeentevertegenwoordigers uit heel Duitsland bezoeken Emsstadt voor twee dagen

Rheine. De voormalige burgemeester van Rheine, Günter Thum, was jarenlang voorzitter van de Europese commissie van de Duitse vereniging van steden en gemeenten. Hij is nu erevoorzitter van dit comité.

Het is dankzij Günter Thum (foto) dat het Europees Comité voor de derde keer bijeenkomt in Rheine, zei voorzitter Rainer Jürgensen van Moorrege in Zuid-Holstein in zijn welkomstwoord.

Samen met Jürgensen vergaderen ongeveer 30 vertegenwoordigers van steden en gemeenten uit heel Duitsland sinds vandaag in de Emsstadt.

Burgemeester Dr. Peter Lüttmann)(l.) heette hen van harte welkom in de “goede huiskamer” van de stad Rheine, de Falkenhof.

Meteen aan het begin van de agenda was er een verandering aan het roer van deze commissie: Amtsdirektor A.D. Rainer Jürgensen is inmiddels met pensioen gegaan en neemt dus afscheid als lid en voorzitter van de commissie. Thomas Schmidt (Teltow) werd unaniem gekozen als nieuwe voorzitter.

Reiner Jürgensen (l.) draagt het voorzitterschap van de Europese Commissie over aan Thomas Schmidt.

De Duitse vereniging van steden en gemeenten (DStGB) vertegenwoordigt de belangen van Duitse steden en gemeenten. Via 17 aangesloten verenigingen zijn 11.000 grote, middelgrote en kleine gemeenten georganiseerd en verbonden door de DStGB. De Duitse vereniging van steden en gemeenten werkt onafhankelijk van politieke partijen en zonder overheidssubsidies. Het lidmaatschap van haar organen is gebaseerd op de stem van de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen.

________________________________________________________

Achtergrond:

De Duitse vereniging van steden en gemeenten werkt als:

Vertegenwoordiging van gemeentelijke belangen:Door continu contact met politieke besluitvormers op federaal niveau en in de Europese Unie en het gericht opnemen van voor gemeenten relevante onderwerpen en standpunten in politieke besluitvormingsprocessen.

Gemeentelijk informatienetwerk:Door het sensibiliseren en mobiliseren van politici en het publiek voor gemeentelijke beleidsbelangen via mediawerk en evenementen.

Gemeentelijkcoördinatieorgaan:Voor de permanente uitwisseling van ervaringen en informatie tussen de 17 aangesloten verenigingen.

Gemeentelijkvertegenwoordigend orgaan:Door vertegenwoordiging in centrale organisaties die gemeentelijke belangen dienen of behartigen.

Het Europees Comité:

Gemeentepolitiek en Europese politiek zijn direct met elkaar verweven. Meer dan 60 procent van alle wetten en regels die relevant zijn voor gemeenten worden veroorzaakt door de EU. Gemeentelijke beleidskwesties worden ook sterk beïnvloed in Brussel: reden genoeg voor de Duitse Vereniging van Steden en Gemeenten om de belangen van Duitse steden en gemeenten in Europa effectief te vertegenwoordigen.