Nieuws

De ingebruikname van de investering van 225 miljoen euro is al gepland voor 2024

Avnet kondigt de start aan van de bouw van zijn performant distributiecentrum in Bernburg (Saale)

Bernburg (Saale), 07 september 2022: “Met de start van de bouw van een ultramodern, hoogwaardig distributiecentrum voor halfgeleiderelektronica en elektronische componenten in Bernburg kunnen wij er als onderneming voor zorgen dat wij aan de groeiende marktbehoeften kunnen voldoen en onze groeistrategie in Europa kunnen uitvoeren. Wij investeren in de site en zullen zo in de komende jaren enkele honderden banen creëren”, verklaart Slobodan Pujarevic, President Avnet EMEA. “Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij met deze investering dragen. Maatschappelijk engagement en verantwoordelijkheid, evenals duurzaamheid zijn niet alleen modewoorden voor Avnet, maar we brengen ze ook in de praktijk.”

Zo zal het nieuwe logistieke centrum het in de eerste plaats zonder fossiele brandstoffen kunnen stellen en volledig steunen op hernieuwbare energie en groene stroom. “We zullen onder andere een fotovoltaïsch systeem installeren op de dakoppervlakken en zijn van plan om andere duurzame en milieuvriendelijke maatregelen te implementeren,” voegt Roswitha Heiland, Vice President Avnet Logistics EMEA, toe.

Tijdens de plechtigheid van vandaag werden twee bomen die symbool staan voor duurzaamheid en voor de regionale banden van het bedrijf, overhandigd aan leerlingen van de plaatselijke basisschool “Regenbogen” en aan de hogeschool van Anhalt. “Deze zullen dan op het terrein worden geplant na de voltooiing van ons distributiecentrum. In de tussentijd dragen wij ze over aan de lagere school en de universiteit om er voor te zorgen. De twee bomen zijn representatief voor ons toekomstig sociaal engagement en onze verantwoordelijkheid als toekomstige werkgever in de regio,” aldus Slobodan Puljarevic.

“Met de start van de bouwfase gaan we nu ook verder met het werven van het benodigde personeel. Wij zijn positief verrast door de feedback of de spontane aanvragen die wij al hebben ontvangen na ons locatiebesluit in mei. De zeer goede, snelle en productieve samenwerking met de deelstaat, het district, de stad en onze partners bevestigt ook dat wij voor deze locatie de juiste keuze hebben gemaakt, en niet alleen vanwege de centrale ligging in Europa en de gunstige verkeersverbindingen met de luchthaven Leipzig-Halle”, aldus nog Heiland.

Zowel de voorzitter van de minister van Saksen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, als Sven Schulze, de minister van Economie, Toerisme, Land- en Bosbouw van de deelstaat, prezen de snelle uitvoering van het project. “De vestiging van Avnet in Bernburg toont aan: Saksen-Anhalt is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Dit bedrijf is weer een vlaggenschip voor onze staat. Investeerders worden hier met open armen ontvangen. De staat, de gemeenten en de bureaus voor economische ontwikkeling werken nauw en doeltreffend samen, waardoor investeringen in de toekomst van onze staat mogelijk worden”, aldus de minister-president. “De oprichting van AVNET is opnieuw een grote aanwinst voor Saksen-Anhalt, die talrijke moderne en zekere arbeidsplaatsen zal opleveren.

en zekere banen. Dit zal Saksen-Anhalt als vestigingsplaats voor bedrijven verder versterken”, aldus minister van Economische Zaken Sven Schulze.

Op een terreinoppervlakte van ca. 190.000 m² wordt een hoogwaardig distributiecentrum gebouwd met meerdere logistieke hallencomplexen en aangrenzende sociale en administratieve gebouwen, alsmede bijbehorende wegen- en padenzones en parkeerplaatsen op het terrein voor auto’s (min. 400) en vrachtwagens (min. 22). De bouwhoogte per hal ligt tussen ca. 14 en 35 meter (uitwendige hoogte). In een eerste bouwfase zullen in totaal 56.000 m² logistieke ruimte, 4.600 m² kantoorruimte en een productverwerkingscentrum (PMC) met een oppervlakte van ca. 1.100 m² worden gecreëerd. Mogelijke uitbreidingsgebieden zijn gepland. In totaal moeten hier tegen 2031 ongeveer 700 banen worden gecreëerd. Door zijn gunstige ligging biedt Bernburg (Saale) een snelle en effectieve verbinding met de vrachtluchthaven Leipzig/Halle.

Met een succesvolle start van de bouw in september 2022, is een geleidelijke ingebruikname gepland voor 2024. Vervolgens zullen hier dagelijks tot 19.000 pakketten worden afgeleverd aan meer dan 30.000 klanten wereldwijd. De vestiging in Bernburg (Saale) vormt een aanvulling op de twee bestaande Europese distributiecentra van het bedrijf in Tongeren (België) en in Poing bij München. Volgens de onderneming bedraagt het investeringsvolume meer dan 225 miljoen euro.

Dr. Silvia Ristow, burgemeester van de stad Bernburg (Saale), benadrukte niet alleen de hernieuwde opwaardering van de stad Bernburg (Saale) als vestigingsplaats, maar ook de verheugende inspanningen van het bedrijf voor een milieubewuste industrie: “Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze stad Bernburg (Saale) een veilige, aantrekkelijke en gezonde plaats is om te wonen en te werken. Milieu- en klimaatbescherming raakt ons allen, zodat duurzame actie vandaag de dag onontbeerlijk is. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat deze kwestie ook voor de onderneming AVNET van groot belang is en dat de installatie van een fotovoltaïsch dak, het gebruik van hernieuwbare energieën en groene stroom ook onze ontwikkeling naar een duurzamere industrie weerspiegelen”.

“Met de ontvangst van de eerste bouwvergunning grondwerken, die de officiële start van de bouw markeert, willen we graag alle betrokkenen bedanken voor hun geweldige samenwerking tot nu toe. Onze dank gaat uit naar het Ministerie van Economische Zaken, de IMG, de Investitionsbank, alsmede de stad Bernburg (Saale) en de Salzlandkreis voor hun grote steun en medewerking. We willen ook onze partners Körber Supply Chain Automation GmbH, de Max Bögl bedrijvengroep, Verdion GmbH en Tricer Management GmbH bedanken voor hun steun in het project tot nu toe en we kijken ernaar uit om deze succesvolle samenwerking voort te zetten in de volgende bouwfase,” zegt Thomas Ludäscher, Senior Vice President & CFO Avnet EMEA. Avnet dankt ook zijn partners Miebach Consulting en Logivest GmbH, die de groep onder meer tijdens de evaluatiefase en de selectie van de locatie aanzienlijke steun hebben verleend.