Nieuws

Enorme investeringsbeslissing voor Bernburg

Het Amerikaanse bedrijf Avnet Inc. investeert in een performant distributiecentrum voor halfgeleiderelektronica

“Om de groeiende markt voor halfgeleiders en elektronische componenten te bedienen en als onderdeel van de uitvoering van Avnets groeistrategie in Europa, alsmede om ons hoge niveau van klantenservice te waarborgen, zullen wij investeren in een hoogwaardig distributiecentrum in Bernburg met ongeveer 56.000 vierkante meter logistieke ruimte voor elektronische componenten, waaronder halfgeleiderelektronica, en zullen wij enkele honderden banen creëren.” Dit werd vandaag bekendgemaakt door Slobodan Puljarevic, President van Avnet EMEA tijdens een persconferentie in het stadhuis van Bernburg.

Puljarevic legde uit dat de centrale ligging in Europa en de gunstige verbinding met de DHL-hub op de luchthaven Leipzig-Halle doorslaggevend waren voor de locatie.

De start van de bouw is gepland voor september 2022, met een geleidelijke ingebruikname in 2024, wanneer het bedrijf tot 19.000 pakketten per dag wil leveren aan zijn meer dan 30.000 klanten wereldwijd. De onderneming vult aldus haar portefeuille aan, die tot dusver werd bediend vanuit twee Europese distributiecentra in Tongeren, België, en in Poing bij München.

“We zullen vanaf nu stap voor stap het nodige personeel beginnen aanwerven, afhankelijk van de bouwfase,” voegde Roswitha Heiland, Vice President Avnet Logistics EMEA, eraan toe. In de toekomst zullen wij op zoek gaan naar logistieke medewerkers, maar ook naar teamleiders voor verkoop, administratie en human resources, specialisten voor export en import, transportbeheer, kwaliteitsbeheer, IT-deskundigen, ingenieurs, technici en medewerkers in facility management. In de toekomst kunnen geïnteresseerden op de carrièrepagina van onze website (www.avnet.eu) informatie vinden over vacatures.”

Sven Schulze, minister van Economie, Toerisme, Land- en Bosbouw van Saksen-Anhalt, is verheugd over de vestiging van de onderneming in Saksen-Anhalt. Avnet maakt daarmee deel uit van een grote groep Amerikaanse bedrijven die in totaal bijna een half miljard euro in Saksen-Anhalt hebben geïnvesteerd en meer dan 5.000 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd of veiliggesteld. “Het feit dat met Avnet een andere wereldwijd actieve onderneming naar onze regio komt, maakt ons Saksen-Anhalters trots en betekent eens te meer een stimulans voor de gehele binnenlandse industrie. Onze deelstaat ligt in het hart van Duitsland en is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven uit de hele wereld. De verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven in Saksen-Anhalt zal ook in de toekomst voor ons een hoge prioriteit hebben”.

Ook Dr. Silvia Ristow, burgemeester van de stad Bernburg (Saale) was verheugd over deze spectaculaire investering voor de stad Bernburg (Saale): “Wij zijn zeer verheugd dat wij er samen met onze partners in geslaagd zijn een overtuigend aanbod te doen. Het bouwperceel op het industrieterrein Bernburg West met ongeveer 190.000 vierkante meter voldoet aan alle eisen die het bedrijf stelt. Avnet vult de internationale familie hier aan, verrijkt ons als vestigingsplaats en houdt met de installatie van een fotovoltaïsch daksysteem, het gebruik van groene stroom en de eco-certificering ook rekening met onze ontwikkeling naar een duurzamere industrie”.

“Onze aanvraag en niet in de laatste plaats de snelle totstandkoming van de planningsvoorwaarden hier ter plaatse hebben vruchten afgeworpen. Mijn dank gaat uit naar al degenen die de afgelopen maanden campagne hebben gevoerd voor Bernburg als vestigingsplaats. Het project zal niet alleen een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling in Bernburg, maar is ook een nieuwe mijlpaal op onze weg om een Silicon Junction te worden,” zei Thomas Einsfelder, Managing Director van Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG), wiens team de Avnet-vestiging in de onmiddellijke nabijheid van Duitslands tweede grootste vrachtluchthaven in Leipzig/Halle coördineert en ondersteunt sinds het eerste contact via het bedrijf Logivest in december 2020.

Thomas Ludäscher, Senior Vice President & CFO Avnet EMEA voegde daar tot slot aan toe: “Wij willen het Ministerie van Economische Zaken met de IMG en de Investitionsbank, alsook de stad Bernburg en de Salzlandkreis bedanken voor hun grote steun en medewerking. Veel dank ook aan onze partners Logivest GmbH, Miebach Consulting, Verdion GmbH, Tricer Management GmbH en de Max Bögl bedrijvengroep, die ons bij de realisatie hebben ondersteund”. Volgens de onderneming bedraagt het investeringsvolume meer dan 225 miljoen euro.