Nieuws

Oproep aan particuliere verhuurders – Het vinden van huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen

Voor de opvang van de vluchtelingengezinnen uit Oekraïne, voornamelijk moeders met hun kinderen, is dringend behoefte aan woonruimte, idealiter gedeeltelijk gemeubileerd, inclusief keukens.

Particuliere verhuurders die woonruimte beschikbaar hebben die aan vluchtelingengezinnen kan worden verhuurd, wordt verzocht contact op te nemen met de stad Bernburg (Saale).

Alle verdere vragen, met inbegrip van het sluiten van huurcontracten, kunnen worden besproken met hethoofd van het bureau voor maatschappelijk welzijn op het nummer 03471 659-500.