Nieuws

Kennisgeving van alle vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel bij familieleden, kennissen of in pensions verblijven.

De stad Bernburg (Saale) verzoekt alle burgers die momenteel vluchtelingen uit Oekraïne in hun huis hebben wonen of eigenaars van pensions waar momenteel vluchtelingen wonen die nog niet bij het bureau voor de registratie van ingezetenen zijn ingeschreven, de stad Bernburg (Saale) zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de personen die daar wonen.

De aanmelding kan onafhankelijk van de inschrijving worden gedaan door de Dienst Bewonersregistratie van de Dienst Sociale Zaken van de stad Bernburg (Saale) per telefoon: 03471 659-500 of per e-mail: . Het aantal en de namen van de in Bernburg (Saale) woonachtige vluchtelingen zullen worden medegedeeld. Daartoe dienen het aantal en de namen van de personen die zullen worden ondergebracht, het adres van de accommodatie en een contactpersoon, met inbegrip van het telefoonnummer voor vragen, te worden opgegeven.

De achtergrond hiervan is het feit dat vanaf deze week de toewijzing van vluchtelingen uit Oekraïne via de federale en deelstaatregeringen zal verlopen en dat alle personen die nog niet zijn geregistreerd of gemeld, niet zullen worden meegeteld.

Indien particulier gehuisveste personen in de nabije toekomst via de stad moeten worden gehuisvest, kan dit alleen worden gedaan indien de stad weet hoeveel personen zich thans in de stad bevinden, aangezien alleen aan die personen huisvesting kan worden verschaft.