Nieuws

Huisvesting gezocht voor vluchtelingen

Verhuurders kunnen ook bij de stad Rheine terecht met aanbiedingen.

Rheine. De stad Rheine bereidt zich voor op vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment is er vooral behoefte aan huisvesting. Het stadsbestuur kan nog niet zeggen hoeveel mensen uit Oekraïne in Rheine worden verwacht. “Helaas weten we niet hoeveel vluchtelingen we moeten verwachten. Maar we willen wel voorbereid zijn als er vluchtelingen naar ons toe komen,” aldus burgemeester dr. Peter Lüttmann. Alleen al in de afgelopen twee dagen is aangekondigd dat meer dan 30 mensen uit het crisisgebied in eerste instantie zullen worden opgevangen door vrienden en familieleden in Rheine. Het valt te verwachten dat er naast de gemeentelijke capaciteit nog meer woonruimte nodig zal zijn.

“Verhuurders die bereid zijn woonruimte te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne kunnen contact opnemen met de stad Rheine. Hier worden momenteel overeenkomstige aanbiedingen verzameld en in geval van nood bemiddeld”, verklaart het stadsbestuur in de oproep van vandaag. Wie aan vluchtelingen woonruimte wil verhuren, kan per e-mail contact opnemen met de stad Rheine(. Aanbiedingen van woonruimte kunnen ook worden geregistreerd op de hotline 05971 939-990 (ma-zo 9.00-16.00 uur en vr 9.00-12.00 uur).

Zoals de districtsbestuurder van het district Steinfurt, Dr. Martin Sommer, en de districtsvoorzitter, Dr. Dorothee Feller, echter dringend verzoeken, “dient men af te zien van eigen en deels particuliere ondersteunende activiteiten en hulpinitiatieven die betrekking hebben op het ophalen van vluchtelingen en zelfstandige huisvesting”. De particuliere inzet van de vele helpers is meer dan welkom, maar mag er niet toe leiden dat de helpers of de vluchtelingen zichzelf in extra gevaar brengen. “In de huidige crisissituatie is een gecoördineerde, planbare en vooral op elkaar afgestemde aanpak vereist, die centraal door de districtsregering van Münster wordt aangestuurd”, aldus Sommer. “Daarom is het des te belangrijker dat het hulpaanbod ook in Rheine centraal wordt gecoördineerd en gebundeld, om de mensen die vanuit Oekraïne naar ons toekomen de best mogelijke zorg te kunnen bieden”, benadrukt ook de wethouder van Rheine, Raimund Gausmann, de noodzaak van een dergelijke aanpak. Vooral giften zijn op dit moment dringend nodig om de hulporganisaties ter plaatse in staat te stellen snel hulp te bieden. Foto: Tagesschau.de